Voorwaarden

Als u een subsidie wil verkrijgen van AGION, moet uw instelling (school, cvo, clb...) voldoen aan een aantal basisvoorwaarden:

 • U moet voldoen aan de geldende rationalisatie- en programmatienormen.
 • Uw inrichtende macht (die optreedt als bouwheer) moet de aanvraag voor subsidiëring indienen.
 • U moet een rechtspersoon zijn en beschikken over een zakelijk recht (eigenaar, erfpacht of recht van opstal).
 • Uw bouwproject moet voldoen aan de fysische en financiële normen. De fysische norm bepaalt het maximum aantal m² waarop een school recht heeft. De financiële norm is de maximale kostprijs waarop een school kan rekenen per m².
 • De kostprijs van uw project moet minstens 8500 euro bedragen (exclusief btw en algemene onkosten). Projecten van een lager bedrag aanziet AGION als onderhoudswerken. Die worden niet gesubsidieerd.
 • Werken die al uitgevoerd en/of toegewezen zijn komen niet in aanmerking voor subsidie.

Procedure

AGION verleent subsidies via een aantal procedures. Elke procedure bestaat uit een verschillend aantal fases die elkaar chronologisch opvolgen.

Welke procedure u moet volgen en welke stukken het dossier moet bevatten, wordt bepaald door de aard en de kostprijs van de bouw- of verbouwingswerken:

 • aankoopprocedure
 • gewone procedure
 • verkorte procedure
 • spoedprocedure
 • procedure promotiebouw
 • gewone procedure met afwijking van de chronologie van de wachtlijst.

Een gedetailleerde uitwerking van elke procedure ((opent in nieuw venster)) vindt u op de pagina 'subsidiëring' op de website van AGION.

Bedrag

 • Voor het basisonderwijs (gewoon en buitengewoon) bedraagt de subsidie 70% van de kosten.
 • Voor het secundair onderwijs, de internaten, centra voor volwassenenonderwijs en CLB’s is de subsidie 60% van de kosten.

Voor het niet door subsidie gedekte deel van de kosten (30 of 40%) kan een inrichtende macht een lening aangaan die gewaarborgd wordt door de Vlaamse overheid.

Uitzonderingen

AGION verleent geen subsidies voor werken die al gestart of uitgevoerd zijn.