Gedaan met laden. U bevindt zich op: Trouwen en samenwonen

Trouwen en samenwonen

Burgervader aan het woord tijdens de wettelijke trouw van een koppel.
© Joris Casaer

Er zijn in Vlaanderen 3 verschillende vormen van samenwonen:

  • U trouwt voor de wet en woont samen als gehuwden.
  • U gaat wettelijk samenwonen. Dat betekent dat u en uw partner een verklaring tot wettelijk samenwonen afleggen bij de dienst burgerlijke stand van uw gezamenlijke woonplaats.
  • U woont samen met uw partner in dezelfde woning, maar u legt geen verklaring af van wettelijk samenwonen. In dit geval vormt u met uw partner een 'feitelijk gezin' en spreekt men van 'feitelijk samenwonen'.

Trouwen voor de wet

Voor de overheid bent u officieel gehuwd als u trouwt voor de wet.

Om voor de wet te kunnen trouwen, moet u eerst een aangifte van huwelijk doen. Daarna kan het huwelijk zelf plaatsvinden.

Naast het burgerlijk huwelijk kunnen koppels ook kiezen voor een religieuze bruiloft, zoals een huwelijk voor de kerk. Het burgerlijk huwelijk moet echter steeds plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

Wettelijk samenwonen

Twee personen die samenwonen en bij hun gemeente een verklaring van wettelijk samenwonen afleggen, zijn wettelijk samenwonend. Het wettelijk samenwonen geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Voor een wettelijke registratie van samenwonen gaat u samen naar de dienst burgerlijke stand van uw gemeente. Naast de wettelijke registratie blijft het echter raadzaam uw samenwonen ook bij een notaris te laten vastleggen(opent in nieuw venster).

Samenlevingscontract

Zowel wettelijk als feitelijk samenwonende koppels kunnen samen een samenlevingscontract sluiten, waarin specifieke voorwaarden van het samenwonen worden opgenomen.

In het samenlevingscontract kunt u de organisatie van het gezin en een aantal gevolgen van het samenwonen voor het bezit regelen.

U kunt in een samenlevingscontract bijvoorbeeld bepalen:

  • welke bezittingen persoonlijk en welke gemeenschappelijk zijn
  • welk bedrag u maandelijks op de gemeenschappelijke rekening stort om de kosten van het huishouden te betalen
  • welke uitgaven u allemaal met de gemeenschappelijke rekening zult betalen
  • hoe u de kosten van de kinderen wilt betalen
  • hoe u een eventuele scheiding wilt regelen
  • hoe u sommige zaken wilt regelen na het overlijden van de partner.

Voor meer informatie over samenlevingscontracten kunt u best contact opnemen met een notaris. Het eerste, algemeen informatieve gesprek is meestal gratis.