Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanmelden via het Mandatenbeheer van de Vlaamse overheid (SSM - Self Service Mandatenbeheer)

Aanmelden via het Mandatenbeheer van de Vlaamse overheid (SSM - Self Service Mandatenbeheer)

Via het Mandatenbeheer van de Vlaamse overheid kan een partij aan een andere partij een mandaat geven om namens die partij aan te melden op een e-loket van de Vlaamse overheid.

Een partij kan zowel een organisatie zijn als een natuurlijk persoon.

Self Service Mandatenbeheer

Het Mandatenbeheer van de Vlaamse Overheid is een onderdeel van het Self Service Mandatenbeheer (SSM), een federale toepassing waarmee een partij aan een andere partij een mandaat kan geven om namens die partij aan te melden in diverse digitale overheidstoepassingen (waaronder e-loketten van de Vlaamse Overheid).

Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld een mandaat geven aan een boekhouder of accountant om namens het bedrijf handelingen te stellen in het WSE-loket.
In het mandaat wordt bepaald welke handelingen de mandaatuitvoerder kan stellen.

Aanmelden via Mandatenbeheer van de Vlaamse overheid

Om te kunnen aanmelden via een mandaat moeten er een aantal stappen worden doorlopen.

 • Stap 1

  Toegang tot het Mandatenbeheer van de Vlaamse overheid

  Om toegang te krijgen tot het Mandatenbeheer van de Vlaamse overheid heeft u een gebruikersrecht nodig in het Gebruikersbeheer van de Vlaamse Overheid(opent in nieuw venster). Deze worden toegekend door een Hoofd Lokale Beheerder / Hoofdtoegangsbeheerder binnen uw organisatie.

  • Mandaatgever
   • Gebruikersrecht: SSM Mandaatbeheerder (persoon die de mandaten beheert in het Mandatenbeheer van de Vlaamse overheid (SSM))
  • Mandaatnemer
   • Gebruikersrecht: SSM Mandaatbeheerder (persoon die de mandaten beheert in het Mandatenbeheer van de Vlaamse overheid (SSM))
   • Gebruikersrecht: SSM Mandaatuitvoerder (persoon die via een Vlaams Mandaat aanmeldt op de eindtoepassing (bv: WSE-loket))

  Gebruikers die gekend zijn als wettelijke vertegenwoordiger in de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) kunnen meteen aanmelden zonder gebruikersrechten (zowel Mandaatbeheerder als Mandaatuitvoerder)

  Wanneer u wenst aan te melden als natuurlijk persoon en dus mandaten in eigen naam wenst te beheren, heeft u geen gebruikersrechten nodig.

  Kijk voor meer informatie over het beheren van rechten op de infopagina van het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid.(opent in nieuw venster)

 • Stap 2

  Mandaat geven / aanvragen

  De mandaatbeheerder meldt aan in het Mandatenbeheer van de Vlaamse overheid(opent in nieuw venster) en geeft (of vraagt) een mandaat aan de tegenpartij.

  Een mandaatnemer kan ook een mandaat opstarten, dit hoeft niet noodzakelijk door de mandaatgever te gebeuren.

  Het gebruikersrecht is voor beide partijen SSM Mandaatbeheerder.

 • Stap 3

  Mandaat goedkeuren

  De mandaatbeheerder van de tegenpartij keurt het mandaat goed.

 • Stap 4

  Aanmelden via Vlaams Mandaat

  De mandaatuitvoerder van de mandaatnemer meldt aan op een e-loket van de overheid namens zijn mandaatgever.

Handleiding

In de handleiding (PDF bestand opent in nieuw venster)van het Mandatenbeheer van de Vlaamse overheid vindt u een uitgebreid uitleg over de werking van Mandatenbeheer van de Vlaamse overheid en aanmelden via een mandaat op een e-loket van de Vlaamse overheid.

Veelgestelde vragen