Gedaan met laden. U bevindt zich op: Duurzame ontwikkeling in België

Duurzame ontwikkeling in België

De federale overheid en de 3 gewesten in België voeren elk afzonderlijk een beleid rond duurzame ontwikkeling. Tegelijk dragen ook de lokale besturen in Vlaanderen hun steentje bij. Deze pagina is uw wegwijzer naar de verschillende initiatieven.

Federale overheid

Surf naar www.duurzameontwikkeling.be(opent in nieuw venster) voor informatie over het federale beleid rond duurzame ontwikkeling.

Waalse gewest

Ook het Waalse gewest heeft een strategie rond duurzame ontwikkeling(opent in nieuw venster). Net zoals in Vlaanderen is die gelinkt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Brusselse hoofdstedelijke gewest

Het Gewestelijk Ontwikkelingsplan(opent in nieuw venster) (GewOP) legt de doelstellingen en de ontwikkelingsprioriteiten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest vast. Dat GewOP is het overkoepelende planningsinstrument voor het Brusselse beleid rond duurzame ontwikkeling.

Nationaal beleid: de Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling

De Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling (IMCDO) brengt de verschillende ministers bevoegd voor duurzame ontwikkeling samen. Ze maken er afspraken voor gemeenschappelijke doelstellingen, stemmen internationale dossiers af en starten samen projecten op. Het takenpakket van de IMCO:

  • Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling in België mee uitvoeren, bijvoorbeeld via de nationale strategie duurzame ontwikkeling
  • verslaggeving over de geboekte vooruitgang mee voorbereiden
  • standpunten die België inneemt bij de EU en de Verenigde Naties mee voorbereiden
  • partners betrekken bij de uitvoering van die taken.

De nationale strategie duurzame ontwikkeling(opent in nieuw venster) duidt een aantal prioritaire thema’s aan waarvoor de Belgische overheden gezamenlijke inspanningen leveren: de samenwerkingswerven.

In het Voluntary National Review 2017(opent in nieuw venster) vindt u een overzicht van de verschillende Belgische initiatieven die bijdragen aan de relatie van Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling.

Provinciale en lokale besturen in Vlaanderen

Ook voor lokale besturen is duurzame ontwikkeling een prioriteit. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten(opent in nieuw venster) (VVSG) bundelt de relevante informatie.

De Vereniging voor Vlaamse Provincies(opent in nieuw venster) (VVP) coördineert de initiatieven die de provincies nemen rond duurzame ontwikkeling.

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling(opent in nieuw venster) (FRDO) geeft adviezen en organiseert infomomenten rond duurzame ontwikkeling. In die raad zitten:

  • vertegenwoordigers met stemrecht: van het maatschappelijke middenveld en de wetenschappelijk wereld
  • vertegenwoordigers zonder stemrecht: van de federale regering, van de gemeenschappen en gewesten en van milieuraden en sociaal-economische raden.

Rekenhof

Het Rekenhof geeft adviezen over duurzame ontwikkeling(opent in nieuw venster). Bijvoorbeeld over de implementatie, opvolging en rapportering door de overheden in België over de 2030 Agenda van de Verenigde Naties.