Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ontwikkelingssamenwerking van de Vlaamse overheid

Ontwikkelingssamenwerking van de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid voert sinds 1993 een eigen beleid voor ontwikkelingssamenwerking. Dat beleid wordt uitgevoerd door het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken.

Vlaanderen werkt met overheden in drie Afrikaanse partnerlanden:

  • Zuid-Afrika
  • Mozambique
  • Malawi.

Voor zo'n bilaterale samenwerking met het Zuiden concentreert het Vlaamse beleid zich op een beperkt aantal thema's (voornamelijk landbouw en voedselzekerheid, gezondheidszorg en de strijd tegen hiv/aids). Op die manier wordt verspillende versnippering vermeden en worden de kwaliteit en de samenhang van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking bevorderd.

De Vlaamse overheid werkt ook multilateraal samen met internationale organisaties, zoals UNICEF en UNAIDS, die actief zijn in zuidelijk Afrika.

Bovendien steunt de Vlaamse overheid allerlei initiatieven die duurzaam ondernemen in het Zuiden mogelijk maken.

Als zich ergens ter wereld een ramp voordoet, dan springt de Vlaamse overheid bij. Internationale hulporganisaties kunnen dan budgettaire steun bij het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken aanvragen.

Vlaamse ontwikkelingssamenwerking is pas succesvol als er een ruim draagvlak in Vlaanderen is. De Vlaamse overheid maakt daar werk van door steun te geven aan:

  • 'vierdepijlerinitiatieven', voor particulieren die bezig zijn met een project in het Zuiden
  • gemeenten die een eigen Noord-Zuidbeleid willen uitwerken
  • de media, want die spelen een belangrijke rol in de bewustmaking voor de Noord-Zuidontwikkeling
  • organisaties die zich bezighouden met ontwikkelingseducatie.