Gedaan met laden. U bevindt zich op: Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur

Burgers hebben het recht om bestuursdocumenten in te kijken, er een kopie van te ontvangen en er uitleg over te krijgen. Deze pagina’s vertellen hoe je als personeelslid van een overheid reageert als je zo’n verzoek tot openbaarheid van bestuur krijgt. 

Vraag tot openbaarheid van bestuur afhandelen

Krijg je als overheid een vraag tot openbaarheid van een burger, dan moet je hen binnen 20 kalenderdagen na de registratie van hun aanvraag informeren over de beslissing tot openbaarheid. Die termijn kan in 2 gevallen worden verlengd.

Beslissingen beroepsinstantie

Regelgeving