Gedaan met laden. U bevindt zich op: De Franse Gemeenschapscommissie in Brussel (Cocof)

De Franse Gemeenschapscommissie in Brussel (Cocof)

De Franse Gemeenschapscommissie of de Commission Communautaire Française (Cocof) is een overheidsorgaan waarlangs de Franse Gemeenschap haar bevoegdheden ten aanzien van de Franstalige Brusselaars uitoefent in Brussel. Net als de Vlaamse Gemeenschap heeft de Franse Gemeenschap in Brussel bevoegdheden in persoonsgebonden materies zoals cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid.

De Franse Gemeenschapscommissie beslist autonoom over zaken die uitsluitend betrekking hebben op de Franstalige Brusselaars. Zo neemt de Cocof initiatieven betreffende scholen, speelpleinen, bibliotheken, gemeenschapscentra, kinderopvang, sportactiviteiten, ...

In de Cocof zetelen de 72 Franstalige verkozenen in Brussel.