Gedaan met laden. U bevindt zich op: De Kracht van je Stem: les- en spelmateriaal voor het onderwijs

De Kracht van je Stem: les- en spelmateriaal voor het onderwijs

Democratie en burgerschap kun je leren, zeker op school. Democratisch burgerschap betekent dat burgers op een actieve manier mee vorm geven aan de samenleving en aan hun plaats binnen die samenleving. Kritisch nadenken, democratisch handelen en actief participeren aan onze samenleving zijn daar een deel van.

De Kracht van je Stem, de educatieve dienst van het Vlaams Parlement, verspreidt lesmateriaal en spelmateriaal over verkiezingen en burgerzin voor jongeren en volwassenen, zoals de Verkiezingsdoos 'Zo verkozen' en de Speldoos 'Ontdek Europa'. De dienst organiseert ook programma's voor leerlingen in het Vlaams Parlement en biedt vorming en nascholing aan leraren.