Interieur van het Europees Parlement

Het Europees Parlement wordt verkozen voor een periode van 5 jaar. De laatste verkiezingen vonden plaats op zondag 26 mei 2019, de volgende vinden plaats in 2024. Wie in België woont en de nationaliteit van een EU-lidstaat heeft, mag onder bepaalde voorwaarden stemmen op de Belgische lijsten voor het Europees Parlement.

Hoeveel zetels (leden) heeft België in het Europees Parlement?

Het Europees Parlement telt 751 parlementsleden. Elke lidstaat heeft een vast aantal zetels. Die worden proportioneel verdeeld onder de lidstaten in verhouding tot het aantal inwoners dat een land telt.

Voor België werden er 21 parlementsleden verkozen bij de verkiezingen van 26 mei 2019, waarvan:

  • 12 Nederlandstalige
  • 8 Franstalige
  • 1 Duitstalige

De leden van het Europees Parlement zetelen in fracties. Een fractie verenigt parlementsleden uit verschillende landen die tot eenzelfde politieke richting behoren. De leden mogen maar lid zijn van één fractie.

Voor de verkiezing van de Belgische vertegenwoordigers zijn er 3 kiescolleges en 4 kieskringen.

  • Een kiescollege is de verzameling van kiezers van dezelfde taalrol
  • Een kieskring is een gebied waar op dezelfde kandidaten kan worden gestemd.

KiescollegeKieskringKandidaten

Nederlandstalig

Vlaamse kieskring
Kieskring Brussel-Hoofdstad (Nederlandstalige lijsten)

12 effectieve kandidaten
7 opvolgers
Franstalig

Waalse kieskring (uitgezonderd de Duitstalige gemeenten)
Kieskring Brussel-Hoofdstad (Franstalige lijsten)

8 effectieve kandidaten
6 opvolgers
DuitstaligDuitstalige kieskring1 effectieve kandidaat
6 opvolgers

De kiezer kan enkel stemmen voor de kandidaten op de Belgische lijsten en die van zijn taalrol.

Sinds de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde hebben de inwoners van de zes faciliteitengemeenten rond Brussel nog de keuze tussen de Nederlandstalige en de Franstalige lijst.

Veelgestelde vragen