Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vermindering van het verkooprecht voor de aankoop van beschermde monumenten

Vermindering van het verkooprecht voor de aankoop van beschermde monumenten

Het verkooprecht, geheven bij verkoop van beschermde monumenten, kan gehalveerd worden.

Voorwaarden

 • Het moet gaan om een verkoop, waarop het verkooprecht van 12 procent verschuldigd is.
 • De verkrijging is vastgesteld bij authentieke akte.
 • Het moet gaan om een beschermd monument.
 • U verkrijgt de gehele eigendom. De gehele eigendom moet dus worden verkregen, door één of meer verkrijgers samen.
 • U moet, als koper, een aantal investeringsverplichtingen nakomen.
  • U moet minstens het bekomen voordeel investeren in beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van erfgoedkenmerken en -elementen van het beschermde goed.
  • Om ervoor te zorgen dat de uitgevoerde werken een werkelijke meerwaarde betekenen voor het beschermde patrimonium is het belastingvoordeel enkel toepasbaar op werken die in een door het agentschap Onroerend Erfgoed goedgekeurd beheersplan(opent in nieuw venster) opgenomen zijn.

Bedrag

Het tarief van 12 procent wordt gehalveerd. U zal op deze aankoop dus 6 procent verkooprecht betalen. Het bedrag van het bekomen fiscale voordeel wordt omgezet in een (fictieve) subsidie.

Erfgoedpremie

Voor de werken die uitgevoerd worden, gebruik makend van het belastingvoordeel, kan geen beroep gedaan worden op de erfgoedpremie(opent in nieuw venster).

Procedure

In de authentieke akte moeten de volgende vermeldingen zijn opgenomen:

 • de toepassing van dit gunstregime moet uitdrukkelijk worden gevraagd
 • de vermelding van het goedgekeurde beheersplan, met opgave van de referentie, alsook de datum van de goedkeuring van het beheersplan door het agentschap of, als het beheersplan nog niet is opgemaakt, een verklaring dat er een beheersplan opgemaakt zal worden;
 • de vermelding dat partijen kennis hebben van artikel 10.5.2 van het Onroerenderfgoeddecreet.

Meer informatie

Meer informatie vindt u terug op de website van onroerend erfgoed(opent in nieuw venster).