Gedaan met laden. U bevindt zich op: Zetelverdeling Resultaten

Zetelverdeling

De zetels worden verdeeld op basis van de stemcijfers van de lijsten. Het stemcijfer van een lijst is gelijk aan het aantal geldige stembiljetten voor die lijst. Er zijn 2 verschillende methoden voor de zetelverdeling: het stelsel Imperiali voor de gemeenteraadsverkiezingen en de rechtstreekse OCMW-raadsverkiezingen in Voeren en in , het stelsel D’Hondt voor de provincie- en .​​​​​​

Het voor elke lijst wordt bepaald door de optelling van het aantal stembiljetten waarop een geldige stem is uitgebracht, met een bovenaan op de lijst of met op 1 of meer kandidaten van die lijst.

De zetelverdeling gebeurt op 2 verschillende manieren, afhankelijk van het type verkiezing.

Gemeenteraadsverkiezingen

De zetelverdeling voor de gemeenteraadsverkiezingen gebeurt op basis van het stelsel Imperiali:

 • Stap 1

  Berekening en rangschikking van de stemquotiënten

  Het stemcijfer van elke lijst wordt achtereenvolgens gedeeld door 1, 1½, 2, 2½, 3, 3½, … De verkregen quotiënten worden gerangschikt van groot naar klein tot er voor alle lijsten samen evenveel quotiënten zijn als er te verdelen zetels zijn. Voor de eenvoud kan ook gedeeld worden door 2, 3, 4, 5,… Dat geeft precies hetzelfde eindresultaat.

  Voorbeeld:

  Lijst 1Lijst 2Lijst 3Lijst 4
  Stemcijfer840432360328
  Deling
  door
  2420216180164
  3280144120109
  42101089082
  5168867265
  6140726054

 • Stap 2

  Zetelverdeling

  De verdeling over de lijsten gebeurt door aan iedere lijst zoveel zetels toe te kennen als haar stemcijfer quotiënten heeft opgeleverd, gelijk aan of hoger dan het laatst gerangschikte quotiënt.

  De lijst met het hoogste quotiënt krijgt de 1ste zetel, de lijst met het 2de grootste quotiënt krijgt de 2de zetel, enz.

  Hetzelfde voorbeeld, met de veronderstelling dat er 9 zetels te verdelen zijn:

  Lijst 1Lijst 2Lijst 3Lijst 4
  Stemcijfer840432360328
  Deling
  door
  2420
  (1ste)
  216
  (3de)
  180
  (5de)
  164
  (7de)
  3280
  (2de)
  144
  (8ste)
  120109
  4210
  (4de)
  1089082
  5168
  (6de)
  867265
  6140
  (9de)
  726054

  De toekenning van de 9 zetels wordt bepaald door de 9 hoogste quotiënten (420, 280, 216, 210, 180, 168, 164, 144 en 140). Zo vallen 5 zetels toe aan lijst 1, 2 zetels aan lijst 2, en telkens 1 zetel aan lijst 3 en 4.

  Het kan gebeuren dat het laatste nuttige quotiënt hetzelfde is voor 2 (of meer) lijsten. In dat geval wordt de laatste zetel toegekend aan de lijst met het hoogste stemcijfer. Als 2 lijsten evenveel stemmen behaalden, dan gaat die laatste zetel naar de lijst waarop de kandidaat voorkomt die onder de kandidaten van wie de verkiezing in het geding is, de meeste voorkeurstemmen heeft gekregen, of, als ook de aantallen voorkeurstemmen gelijk zijn, die de jongste is.

  Als een lijst meer zetels behaald heeft dan hij kandidaten telt, dan worden de niet-toegewezen zetels verder verdeeld over de andere lijsten door verderzetting van de regels voor de zetelverdeling zoals hierboven beschreven.

6 Vlaamse faciliteitengemeenten rond Brussel en in Voeren

De schepenen in en in Voeren worden rechtstreeks verkozen. De verdeling van de schepenzetels gebeurt op dezelfde manier als de verdeling van de gemeenteraadszetels.

Stadsdistrictraadsverkiezingen

Voor de zetelverdeling van de geldt het stelsel D’Hondt. De verdeling gebeurt aan de hand van dezelfde stappen.

Het enige verschil is dat het stemcijfer van elke lijst niet achtereenvolgens wordt gedeeld door 1, 1½, 2, 2½, 3, 3½, …, maar door 1, 2, 3, 4 …

Provincieraadsverkiezingen

Voor de provincieraadsverkiezingen wordt de zetelverdeling per provinciedistrict bepaald. Elke provincie is verdeeld in 3 provinciedistricten, behalve de provincie Vlaams-Brabant, die verdeeld is in 2 provinciedistricten.

In elk provinciedistrict wordt een bepaald aantal provincieraadsleden verkozen, dat op basis van het inwonersaantal vastgesteld is met een besluit van de Vlaamse Regering. De provincieraad wordt samengesteld met de raadsleden die in de verschillende provinciedistricten zijn verkozen.

Alleen de lijsten die minimaal 5% van het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen hebben behaald, komen daarbij in aanmerking.

Voor de provincieraadsverkiezingen wordt het stelsel D’Hondt gevolgd, op precies dezelfde manier als voor de stadsdistrictraadsverkiezingen.