Gedaan met laden. U bevindt zich op: Reiskosten Naar de stembus

Reiskosten

Sommige kiezers hebben recht op een financiële tussenkomst in de reiskosten die ze maken om te gaan stemmen. Ze kunnen een gratis treinbiljet krijgen, of een financiële tussenkomst vragen als ze een ander vervoermiddel dan de trein gebruiken. ​​​​

Voorwaarden

De volgende kiezers hebben recht op een financiële tussenkomst in de reiskosten die ze maken om te gaan stemmen:

 • kiezers die niet meer verblijven in de gemeente waar zij kunnen stemmen. Het gaat alleen om de kiezers die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een andere gemeente dan die waar zij op de kiezerslijst staan
 • loon- of weddetrekkenden die hun beroep uitoefenen in het buitenland of in een andere gemeente dan waar zij kunnen stemmen, en de leden van hun gezin die met hen samenwonen
 • studenten die voor hun studies verblijven in een andere gemeente dan die waar zij kunnen stemmen
 • personen die in behandeling zijn in een verpleeg- of gezondheidsinrichting, gelegen in een andere gemeente dan waar zij kunnen stemmen.

De kiezers die in het buitenland verblijven, hebben alleen recht op tussenkomst in de reisonkosten vanaf de Belgische grens tot:

 • het station dat het dichtst gelegen is bij de gemeente waar ze moeten gaan stemmen,
 • aan het stemlokaal wanneer zij een ander vervoermiddel dan de trein gebruiken.

Aanvraag financiële tussenkomst

Kiezers die de trein gebruiken, krijgen in het station van vertrek een gratis treinbiljet 2e klasse op vertoon van:

 • de uitnodigingsbrief
 • de identiteitskaart
 • 1 van de volgende attesten:
  • een attest van de werkgever waaruit blijkt dat de betrokkene door de werkgever wordt bezoldigd, als het gaat om een loon- of weddetrekkende
  • een attest van de directie van de onderwijsinstelling, waarin bevestigd wordt dat het gaat om een student
  • een attest van de verpleeg- of gezondheidsinrichting, waarin bevestigd wordt dat de betrokkene er voor behandeling verblijft.

Kiezers die een ander vervoermiddel dan de trein gebruiken, kunnen een terugbetaling van hun reiskosten aanvragen met het formulier A98. Dit formulier zal beschikbaar zijn in de rubriek ‘formulieren’. Je kan het formulier ook aanvragen op het secretariaat van je gemeente.

Kiezers dienen de aanvraag ten laatste op 13 januari 2025 in bij het provinciebestuur. Ze voegen volgende documenten toe:​​​​​

 • de uitnodigingsbrief, afgestempeld door het stembureau
 • het bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister of één van de bovenvermelde attesten.

De terug te betalen som wordt per postmandaat of door storting vereffend. Het bedrag van de terugbetaling wordt berekend aan een tarief van 0,4237 euro per afgelegde kilometer.