Gedaan met laden. U bevindt zich op: Testen van stemapparatuur Vlaanderen kiest

Testen van stemapparatuur

Lokale verkiezingen
7 mei 2024

Bij elke verkiezing moet de stemapparatuur integraal getest worden. Dat gebeurt in twee fasen: de eerste fase is een aantal maanden voor de verkiezingen, de tweede fase is een week voor verkiezingsdag zelf, na de opstelling in de stemlokalen. Dit jaar vinden er twee verkiezingen plaats: de federale, regionale en Europese verkiezingen op 9 juni, en de lokale en provinciale verkiezingen op 13 oktober. Dat is een uitzonderlijke situatie.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) meent dat het noodzakelijk is om de eerste fasetesten uit te voeren na de verkiezingen van 9 juni. Zo kunnen eventuele defecten worden opgespoord en tijdig worden hersteld.

We slaan de fase 1 test dus niet over.

Dit zijn de belangrijkste redenen om deze extra test te doen:

  • het overgrote deel van de apparatuur stamt uit 2012

  • de schermen moeten getest worden op kalibratie

  • na elke verkiezing is er een controle van alle koffers nodig: bevatten ze de functionerende apparatuur en zijn alle verbindings- en voedingskabels aanwezig

  • contractuele redenen: zonder deze ingreep kunnen de ‘service-level agreements’ voor herstellingen en vervangingen niet gewaarborgd worden

Deze fase 1 test kan starten onmiddellijk na de verkiezingen van 9 juni, de tweede fase volgt na de installatie van de toestellen in de stemlokalen in de week van 7 oktober 2024. Smartmatic neemt voor de beide testen contact op met de betrokken lokale besturen.

Oproep

ABB vraagt aan de lokale besturen om na de verkiezingen van juni te controleren dat de stemapparatuur en toebehoren correct worden opgeborgen, zodat alles gebruiksklaar is voor de volgende verkiezingen. Het is belangrijk om defecten en gebreken meteen te melden aan Smartmatic, zodat zij snel herstellingen of vervangingen kunnen doen.