Voorwaarden

U kan na de bestemmingswijziging geen verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning krijgen die u voor de bestemmingswijziging ook al niet kon krijgen, met andere woorden er zijn geen bijkomende vergunningsmogelijkheden

Procedure

Neem contact op met de dienst Ruimtelijke Ordening van uw gemeente als u twijfelt of deze situatie voor u van toepassing kan zijn.

De vrijstelling moet aangevraagd worden bij de Vlaamse Belastingdienst door een schriftelijk gemotiveerd bezwaar in te dienen binnen de 3 maanden na ontvangst van het aanslagbiljet.

Bewijsstukken

De nodige informatie kan opgevraagd bij de overheid verantwoordelijk voor de bestemmingswijziging

  • Oude situatie
    • Grafisch plan met perceelcontour en bestemming(en)
    • Uittreksel uit voorschrift
  • Nieuwe situatie
    • Grafisch plan met perceelcontour en bestemming(en)
    • Uittreksel uit voorschrift

Een bewijs van de gemeente dat voor dit perceel na het RUP nog steeds geen vergunning kan afgeleverd worden voor de nieuwe bestemming  bv. door de ligging van het perceel.