Voorwaarden

De aangifte is van toepassing op elke landbouwer die een landbouwbedrijf uitbaat en aangifteplichtig is bij de Mestbank. Het doet er niet toe of de landbouwer eigenaar, pachter of vruchtgebruiker is van de percelen.

Procedure

Deel 1 moet u in elk geval ondertekend opsturen naar de Mestbank van uw provincie (provinciaal kantoor van de Vlaamse Landmaatschappij - VLM).

De andere delen vult u in en stuurt u op als ze op u van toepassing zijn. Wie bijvoorbeeld geen dieren hield in het voorgaande jaar, hoeft deel 2 niet op te sturen.

Wetgeving

Decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, afgekort Mestdecreet.