Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mestdecreet en Mestbank

Mestdecreet en Mestbank

De Vlaamse overheid moet de aantasting van de waterkwaliteit door nitraat en fosfaat uit meststoffen beperken en beheersen.

Het Mestdecreet bepaalt de verplichtingen waaraan land- en tuinbouwers in Vlaanderen moeten voldoen bij de productie en verwerking van mest, het bemesten van landbouwgrond en het transport en de opslag van meststoffen.

De Mestbank helpt landbouwers hun verplichtingen na te komen en begeleidt hen op weg naar een milieuvriendelijkere bedrijfsvoering.

Mestbankaangifte

De Vlaamse overheid wil de mestproductie, het mestgebruik en de bemestingsruimte in Vlaanderen in kaart brengen. Daarom zijn de landbouwers verplicht om de hoeveelheid mest die ze produceren en gebruiken aan te geven via de Mestbankaangifte. Voor elk productiejaar moet de landbouwer een aangifte indienen voor de productie, de verwerking, de opslag en/of het gebruik van meststoffen.

Transport van meststoffen

Als u meststoffen produceert (bv. als landbouwer) dan mag u bepaalde meststoffen transporteren zonder een erkende mestvoerder(opent in nieuw venster) in te schakelen. U moet dan wel bij de Mestbank een aanvraag indienen om u te laten erkennen als verzender van meststoffen(opent in nieuw venster).

Mestbankloket

In het Mestbankloket(opent in nieuw venster) kunt u zich aanmelden als

  • landbouwer, consulent of uitbater
    voor identificatie, aangifte, balansen, mvc-overdrachten, vervoersrapporten, ...
  • mestvoerder (MTIL):
    voor- en na-melden mesttransporten
  • staalnemer of laboratorium (SMIL):
    voor- en na-melden staalnames.

Aanmelden op het Mestbankloket doet u met uw elektronische identiteitskaart (eID) of token. U hoeft dus geen paswoord aan te vragen voor het Mestbankloket.

Het Mest Internet Loket (MIL) is stopgezet. U kunt voortaan terecht op het Mestbankloket om uw gepersonaliseerde bedrijfsinformatie te raadplegen.