Hoe kan ik mijn aangifte indienen?

Man bekijkt elektronische én papieren personenbelasting
© Lieven Van Assche

Vanaf 27 april 2022 kon u de belastingaangifte 2022 (aanslagjaar 2021) zelf indienen op 2 manieren:

  • online via MyMinfin.be(opent in nieuw venster), uiterlijk op vrijdag 15 juli 2022.
  • op een papieren aangifteformulier. Het ingevulde formulier moest uiterlijk op woensdag 30 juni 2022 bij het plaatselijke scanningscentrum van de FOD Financiën toekomen.

U kunt uw aangifte ook nog laten invullen:

Daarnaast is er nog het voorstel van vereenvoudigde aangifte(opent in nieuw venster), waarbij de fiscus zelf op voorhand de belastingaangifte invult.

Wacht niet tot het laatste moment om uw aangifte in te dienen. Wie niet tijdig indient, riskeert een boete.

Fiscale attesten en andere bewijsstukken (facturen e.d.) mag u zeker toevoegen bij de aangifte. Het is niet verplicht, maar het wordt wel aangeraden. U moet die documenten in elk geval zorgvuldig bewaren, ten minste tot het verstrijken van het zevende jaar dat volgt op het aanslagjaar. Als de administratie erom vraagt, moet u ze immers ter controle kunnen voorleggen(opent in nieuw venster).

Hebt u hulp nodig bij het invullen van de aangifte?

Raadpleeg de veelgestelde vragen op de website van de FOD Financiën(opent in nieuw venster). U vindt er ook meer informatie over hulp bij het invullen tijdens de coronacrisis(opent in nieuw venster).

Contacteer voor eenvoudige vragen het contactcenter van de FOD Financiën.

Neem voor complexe vragen of dossiervragen contact op met uw plaatselijk belastingkantoor(opent in nieuw venster). De contactgegevens vindt u ook op het origineel van uw belastingaangifte.

Veelgestelde vragen