Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aangifte in de personenbelasting

Aangifte in de personenbelasting

Iedere belastingplichtige moet elk jaar het aangifteformulier voor de personenbelasting (belastingbrief) invullen. Deze inkomstenbelasting wordt geïnd door de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën.

Hoe kan ik mijn aangifte indienen?

Man bekijkt elektronische én papieren personenbelasting
© Lieven Van Assche

Vanaf 26 april 2023 kon u de belastingaangifte 2023 (aanslagjaar 2022) zelf indienen op 2 manieren:

  • online via MyMinfin.be(opent in nieuw venster) (Tax-on-web):
    • algemeen principe: uiterlijk op zaterdag 15 juli 2023
    • als u specifieke inkomsten hebt (zelfstandige inkomsten of buitenlandse beroepsinkomsten): uiterlijk op donderdag 26 oktober 2023.
  • op een papieren aangifteformulier. Het ingevulde formulier moest uiterlijk op vrijdag 30 juni 2023 bij het plaatselijke scanningscentrum van de FOD Financiën toekomen.

U kunt uw aangifte ook nog laten invullen:

  • Als u uw aangifte laat invullen met hulp van een medewerker van de FOD Financiën(opent in nieuw venster), dan moest u eerst een afspraak maken, ten laatste op 29 juni 2023.
  • Als u uw aangifte laat invullen door een boekhouder, dan had die nog tijd tot zaterdag 15 juli 2023 om uw aangifte in te dienen via MyMinfin, tenzij u specifieke inkomsten (zelfstandige inkomsten of buitenlandse beroepsinkomsten) hebt (aangifte uiterlijk op donderdag 26 oktober 2023).

Daarnaast is er nog het voorstel van vereenvoudigde aangifte(opent in nieuw venster), waarbij de fiscus zelf op voorhand de belastingaangifte invult.

Wacht niet tot het laatste moment om uw aangifte in te dienen. Wie niet tijdig indient, riskeert een boete.

Fiscale attesten en andere bewijsstukken (facturen e.d.) mag u zeker toevoegen bij de aangifte. Het is niet verplicht, maar het wordt wel aangeraden. U moet die documenten in elk geval zorgvuldig bewaren, ten minste tot het verstrijken van het zevende jaar dat volgt op het aanslagjaar. Als de administratie erom vraagt, moet u ze immers ter controle kunnen voorleggen(opent in nieuw venster).

Hebt u hulp nodig bij het invullen van de aangifte?

Raadpleeg de veelgestelde vragen op de website van de FOD Financiën(opent in nieuw venster). U vindt er ook meer informatie over hulp bij het invullen(opent in nieuw venster).

Vindt u het antwoord op uw vraag niet, dan kunt u contact opnemen met het contactcenter van de FOD Financiën(opent in nieuw venster). De contactgegevens vindt u ook op het origineel van uw belastingaangifte.

Veelgestelde vragen