Hoe kan ik mijn aangifte indienen?

Man bekijkt elektronische én papieren personenbelasting
© Lieven Van Assche

Vanaf begin mei kon u de belastingaangifte zelf indienen op 2 manieren:

  • online via MyMinfin.be ((opent in nieuw venster)), uiterlijk op donderdag 16 juli 2020.
  • op een papieren aangifteformulier. Het ingevulde formulier moest uiterlijk op dinsdag 30 juni 2020 bij het plaatselijke scanningscentrum van de FOD Financiën toekomen.

Als u uw aangifte liet invullen door een boekhouder, dan had die nog tijd tot 30 november 2020 om uw aangifte in te dienen.

Daarnaast is er nog het voorstel van vereenvoudigde aangifte ((opent in nieuw venster)), waarbij de fiscus zelf op voorhand de belastingaangifte invult.

Wacht niet tot het laatste moment om uw aangifte in te dienen. Wie niet tijdig indient, riskeert een boete.

Fiscale attesten en andere bewijsstukken (facturen e.d.) mag u zeker toevoegen bij de aangifte. Het is niet verplicht, maar het wordt wel aangeraden. U moet die documenten in elk geval zorgvuldig bewaren, ten minste tot het verstrijken van het zevende jaar dat volgt op het aanslagjaar. Als de administratie erom vraagt, moet u ze immers ter controle kunnen voorleggen ((opent in nieuw venster)).

Hebt u hulp nodig bij het invullen van de aangifte?

Veelgestelde vragen

Contact

Voor vragen over uw persoonlijke belastingaangifte en afrekening kunt u contact opnemen met uw plaatselijk belastingkantoor ((opent in nieuw venster)). De contactgegevens vindt u ook op uw aanslagformulier.

Voor vragen over het aanmelden op Tax-on-web met eID, token, itsme of mobiele app neemt u contact op met de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning via het contactformulier ServiceDesk Digitale Transformatie ((opent in nieuw venster)).