Hoe kan ik mijn aangifte indienen?

Vanaf 2 mei 2019 kunt u de belastingaangifte voor 2018 zelf indienen op 2 manieren.

  • Uw elektronische aangifte voor het inkomstenjaar 2018 kunt u online indienen via MyMinfin.be, uiterlijk op donderdag 11 juli 2019.
  • Het papieren aangifteformulier wordt tussen 2 en 22 mei opgestuurd. Het ingevulde formulier moet uiterlijk op vrijdag 28 juni 2019 bij het plaatselijke scanningscentrum van de FOD Financiën toekomen.

Als u uw aangifte laat invullen door een boekhouder, dan heeft die nog tijd tot en met donderdag 24 oktober 2019.

Wacht niet tot het laatste moment om uw aangifte in te dienen. Wie niet tijdig indient, riskeert een boete.

Daarnaast is er nog het voorstel van vereenvoudigde aangifte, waarbij de fiscus zelf op voorhand de belastingaangifte invult. Meer dan 3 miljoen Belgen krijgen zo'n ingevulde belastingbrief in de bus:

  • Als u akkoord gaat met de aangifte en de berekening van de belasting, dan moet u niets doen. U krijgt automatisch uw aanslagbiljet vanaf de maand augustus.
  • Als u niet akkoord gaat, moet u:
    • de gegevens aanpassen via MyMinfin.be, ten laatste op donderdag 11 juli 2019
    • het antwoordformulier bij de aangifte invullen en opsturen naar het adres vermeld op het formulier (moet ten laatste vrijdag 28 juni 2019 toekomen).

Fiscale attesten en andere bewijsstukken (facturen e.d.) mag u zeker toevoegen bij de aangifte. Het is niet verplicht, maar het wordt wel aangeraden. U moet die documenten in elk geval zorgvuldig bewaren, ten minste tot het verstrijken van het zevende jaar dat volgt op het aanslagjaar. Als de administratie erom vraagt, moet u ze immers ter controle kunnen voorleggen.

Hebt u hulp nodig bij het invullen van de aangifte?

Veelgestelde vragen

Contact

Voor vragen over uw persoonlijke belastingaangifte en afrekening kunt u contact opnemen met uw plaatselijk belastingkantoor (opent in nieuw venster). De contactgegevens vindt u ook op uw aanslagformulier.

Voor vragen over het aanmelden op Tax-on-web met eID, token, itsme of mobiele app neemt u contact op met de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning via het contactformulier ServiceDesk Digitale Transformatie.

Adres

North Galaxy

Koning Albert II laan 33, 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner
Telefoon
02 572 57 57
Fax
02 579 66 19
Contactformulier
http://financien.belgium.be/nl/Contact
Website
http://financien.belgium.be

Andere onderwerpen binnen dit thema