Gedaan met laden. U bevindt zich op: Federale belastingen en begroting

Federale belastingen en begroting

Federale belastingen

Veel belastingen in België zijn nog steeds een federale bevoegdheid. Enkele van de belangrijkste en meest bekende federale belastingen zijn:

Een overzicht van de federale belastingen(opent in nieuw venster) vindt u op de website Belgium.be. Voor informatie over de federale belastingen kunt u terecht bij de Federale Overheidsdienst Financiën die deze belastingen int en beheert.

Federale begroting

Het Directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning staat de federale regering bij in de uitwerking, de uitvoering en de opvolging van het begrotingsbeleid. De meest recente federale begroting(opent in nieuw venster) vindt u op de website van de dienst.