Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aansluitpremie warmtenet

Aansluitpremie warmtenet

Sluit u uw woning of gebouw aan op een warmtenet? Sinds 1 januari 2023 kunt u een premie aanvragen.

Voor u een aanvraag indient: een warmtenet is een grootschalig netwerk van ondergrondse leidingen dat warmte transporteert naar bedrijven en/of gebouwen. Het werkt als een grote centrale verwarming op de schaal van een wijk, stad of zelfs regio. Ketels, kachels of warmtepompen komen niet in aanmerking voor deze premie.

Voorwaarden

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) verleent een premie voor de aansluiting van een bestaand residentieel of niet-residentieel gebouw op een warmtenet, zolang het voorziene budget van dat jaar toereikend is.

De premie wordt verleend aan personen die eigenaar zijn van het residentieel of niet-residentieel gebouw dat wordt aangesloten op een warmtenet.

De premie wordt enkel verleend aan bestaande gebouwen.

De premie wordt niet verleend aan

  • nieuwbouwprojecten (een woning wordt als nieuw beschouwd tot en met 31 december van het tweede jaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikname van de woning),
  • sociale huisvestingsmaatschappijen,
  • personen die ecologiesteun kunnen ontvangen
  • en grote ondernemingen.

Procedure

De volledige aanvraag van de premie kan ten vroegste gebeuren vanaf de ingebruikname en uiterlijk 12 maanden na de ingebruikname van de aansluiting, via het online aanvraagformulier voor de aansluitpremie(opent in nieuw venster). De aansluitpremie kan ook via Mijn Burgerprofiel(opent in nieuw venster) aangevraagd worden.

In het aanvraagformulier worden o.a. het adres van de aansluiting, de contactgegevens van de aanvrager en het rekeningnummer opgevraagd, alsook een kopie van de facturen en datum van de eerste warmtelevering.

De aanvragen worden behandeld in de volgorde van indienen en worden toegekend zolang er budget is.

Financieel voordeel

De premie bedraagt maximum 40% van de investeringskosten.

Het bedrag van de premie is afhankelijk van de datum van de eindfactuur en het type aanvrager:
(de eindfactuur is de definitieve en laatste factuur die is opgemaakt na de levering en plaatsing van materiaal of installaties).

  • Is de aanvrager een natuurlijke persoon of rechtspersoon:
Datum eindfactuurBedrag premie
1 januari 2023 tot en met 31 december 20243000 euro
1 januari 2025 tot en met 31 december 20252000 euro
  • Is de aanvrager een vereniging van mede-eigenaars van een collectieve bouw met individuele stookketels per gebouweenheid:
Datum eindfactuurBedrag premie per gebouweenheid
1 januari 2023 tot en met 31 december 20243000 euro
1 januari 2025 tot en met 31 december 20252000 euro
  • Is de aanvrager een vereniging van mede-eigenaars van collectieve bouw of appartementsgebouw met een collectieve stookplaats:
Datum eindfactuurAantal gebouweenhedenBedrag premie

1 januari 2023 tot en met 31 december 2024

2 tot en met 10

3000 euro + 1500 euro * (aantal gebouweenheden - 1)

11 tot en met 30

16.500 euro + 900 euro * (aantal gebouweenheden - 10)

Meer dan 30

34.500 EUR + 400 euro * (aantal gebouweenheden - 30) met een maximum van 47.000 euro

1 januari 2025 tot en met 31 december 2025

2 tot en met 10

2000 euro + 1000 euro * (aantal gebouweenheden - 1)

11 tot en met 30

11.000 euro + 600 euro * (aantal gebouweenheden - 10)

Meer dan 30

23.000 euro + 266 euro * (aantal gebouweenheden - 30) met een maximum van 31.300 euro

Regelgeving

De relevante wetgeving voor de aansluitpremie is te vinden in Artikel 7.19.1 van het Energiebesluit van 19 november 2010(opent in nieuw venster).