Gedaan met laden. U bevindt zich op: Warmtenet

Warmtenet

Warmtenetten zijn toekomstgerichte investeringen. Vergelijkbaar met onze water- en elektriciteitsvoorziening, is een warmtenet een netwerk van ondergrondse leidingen dat warmte transporteert voor bedrijfsprocessen, maar ook voor het verwarmen van ruimtes en sanitair water in gebouwen.

Werking van een warmtenet

Een warmtenet functioneert als een grootschalige centrale verwarming. Het brengt warmte van warmtebronnen naar de warmteverbruikers. Zo wordt bijvoorbeeld warmte van een bedrijf naar een ander bedrijf, woningen, kantoren en/of een zwembad gebracht.

Warmtenetten zijn niet gebonden aan een bepaalde techniek, ze kunnen restwarmte of groene warmte inzetten. Als het warmtenet voor 100% groene warmte kiest, zijn meteen alle gekoppelde gebruikers voorzien van lokale groene warmte.

Voordelen van warmtenetten

  • Als uw woning ooit op een warmtenet kan aansluiten, heeft u geen eigen verwarmingsketel of boiler meer nodig. Een ‘warmtewisselaar’ en een circulatiepomp leveren warmte aan uw sanitair water en uw radiatoren of vloerverwarming. U bepaalt zelf de gewenste temperatuur via uw thermostaat.
  • Een aansluiting op het warmtenet vraagt geen jaarlijks onderhoud, in tegenstelling tot een klassieke gas- of stookolieketel.
  • Een warmtenet maakt bewoners minder afhankelijk van fossiele brandstoffen zoals aardgas of stookolie. Tegelijk draagt het bij aan een vermindering van de CO2-uitstoot.

Kan elke woning aansluiten?

  • Steden en gemeenten die toekomstgericht bezig zijn, maken nu werk van een warmtezoneringsplan. Dit plan zal aangeven wanneer en in welke wijken er warmtenetten komen en waar u zelf voor uw verwarmingssysteem zal moeten instaan.
  • Vooral wijken met een dichte bebouwing maken kans om aan te sluiten. Sommige woningen zullen door hun ligging nooit kunnen aansluiten.
  • Als uw woning nog niet vergaand geïsoleerd is en geen verwarming op lage temperatuur heeft (bijvoorbeeld grote radiatoren, ventilo-convectoren, vloer- of muurverwarming), maakt u daar best zo snel mogelijk werk van. Zo zal u minder energie gebruiken en bent u klaar voor de toekomst: de nieuwste generatie warmtenetten of een warmtepomp. Lees meer over duurzaam verwarmen.

Waar zijn er al warmtenetten?

Eind juli 2023 telde Vlaanderen een 95-tal warmtenetten, in industriegebied en woonwijken met een dichte bebouwing. Er komen er steeds meer bij.

Steun voor warmtenetten en aansluitingen

  • Wie een bestaande woning of gebouw (geen nieuwbouw) wil aansluiten op een warmtenet, kan in aanmerking komen voor een premie.
  • Aan ondernemingenwoning die investeren in de aanleg van een energie-efficiënte warmtenet geeft de Vlaamse overheid onder bepaalde voorwaarden financiële ondersteuning (via call).

Voor professionelen

Warmtenetbeheerders en warmteleveranciers hebben verschillende taken en verantwoordelijkheden die nauwgezet opgevolgd moeten worden.