Gedaan met laden. U bevindt zich op: Warmtekaart

Warmtekaart

De Warmtekaart bevat verschillende kaartlagen en achterliggende waardevolle informatie waarmee overheden en studiebureaus aan de slag kunnen voor het ontwikkelen van lokale warmtezoneringsplannen en beleidsplannen voor de verduurzaming van de warmtevraag.

Beschikbare informatie (binnenkort update!)

De Warmtekaart Vlaanderen geeft o.a. inzicht in:

De Warmtekaart is raadpleegbaar in uw woningpas.

Rapport Warmte in Vlaanderen

De Warmtekaart Vlaanderen wor​​dt 5-jaarlijks opgemaakt in het kader van de Europese rapporteringsverplichting over warmte en koude: