Gedaan met laden. U bevindt zich op: Call groene warmte, restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming

Call groene warmte, restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming

Deze call is een investeringssteunprogramma van de Vlaamse overheid voor wie investeert in nieuwe projecten van groene warmte, restwarmte of energie-efficiënte stadsverwarming.

Wie investeert in nieuwe projecten van groene warmte, restwarmte of warmtenetten (officieel energie-efficiënte stadsverwarming) kan een steunaanvraag indienen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.

Bij elke nieuwe ronde worden de ontvankelijke investeringsprojecten beoordeeld en gerangschikt. Het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld over de gunstig gerangschikte investeringsprojecten tot de budgettaire enveloppe opgebruikt is.

De eerste call van 2023 had een budget van 10 miljoen euro en stond open van 14 maart tot en met 27 maart 2023. De tweede call van 2023 stond open van 12 september tot en met 25 september 2023.

U kan op deze website meer informatie over de actuele voorwaarden en procedure lezen en tijdens de opening van een call kan u hier ook de link naar het online aanvraagformulier vinden.

Let op, vanaf 2023 kan er geen steun meer worden aangevraagd voor nuttige-groenewarmte-installaties en warmtenetten met enkel warmte-afnemers waarvoor de eisen gelden van het minimumaandeel hernieuwbare energie.

  • Dit geldt voor nieuw op te richten woongebouwen waarvoor de melding gedaan werd of de stedenbouwkundige vergunning of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aangevraagd werd vanaf 1 januari 2014.
  • Voor niet-residentiële gebouwen werden de eisen van het minimumaandeel hernieuwbare energie op andere momenten ingevoerd afhankelijk van het type gebouw. Controleer hiervoor het Energiebesluit van 19 november 2010(opent in nieuw venster), artikel 9.1.12/3.

Procedure voor een steunaanvraag

Resultaten afgesloten calls

Na een call wordt het beschikbare budget verdeeld over verschillende projecten. Zie ook: Resultaten van de budgetverdeling van de afgelopen calls.

Niet alle steunregelingen zijn combineerbaar. Steun via deze call is enkel mogelijk voor projecten die niet in aanmerking komen voor andere steun, zoals het certificatensysteem, de ecologiepremie+(opent in nieuw venster), de GREEN investeringssteun(opent in nieuw venster) en de strategische ecologiesteun(opent in nieuw venster).

Lees deze pagina in: