Gedaan met laden. U bevindt zich op: Certificatensteun voor groene energie en WKK

Certificatensteun voor groene energie en WKK

In bepaalde gevallen kunt u als eigenaar van een warmtekracht- of groenestroominstallatie steuncertificaten ontvangen met of zonder garanties van oorsprong.

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) bepaalt en evalueert minstens jaarlijks de certificatensteun voor nieuwe en lopende projecten groene stroom en warmte-krachtkoppeling.

De evolutie van de productie van groene stroom en hoe de bandingfactor tot stand kwam, is beschreven in de evaluatierapporten. Een overzicht van de bandingfactor is ook beschikbaar in tabelvorm.

Nieuw project

   Hebt of zult u een nieuwe installatie plaatsen die elektriciteit

   Bekijk dan de voorwaarden en procedure over

   Voldoet de installatie aan de voorwaarden voor groenestroom- of warmte-krachtcertificaten (steuncertificaten)? Dien dan een dossier in via ExpertBase.

   Garanties van oorsprong

   Hoe en waar u de aanvraag voor garanties van oorsprong kunt indienen, is beschreven op de pagina garantie van oorsprong.

   Toekenning steuncertificaten en garanties van oorsprong

   Steuncertificaten (groenestroom- of warmte-krachtcertificaten) bestaan enkel in elektronische vorm en worden uitgereikt in het VREG-platform.

   Wijzigingen melden - Verplichtingen

   Er zijn verplichtingen die nagekomen moeten worden om steuncertificaten en garanties van oorsprong te blijven ontvangen.

   Wat?

   Wie of in welke situatie?

   Hoe vaak/Wanneer melden?

   Rapporteren van de gevraagde metingen

   Certificaatgerechtigde of netbeheerder

   Iedere maand voor de 10de werkdag van de maand

   Wijzigingen aan de installatie of gerechtigde

   Certificaatgerechtigde bij vaststelling defect of wijziging

   Onmiddellijk

   Volledige en nieuw keuringsverslag overmaken

   Installatie met vermogen groter dan 1.000 kW met keuringsplicht

   Om de 2 jaar

   Bevestigen dat de installatie ongewijzigd is

   Gerechtigde van garanties van oorsprong voor installatie zonder keuringsplicht

   5 jaar na de eerste toekenning

   Actualiseren van de tabel inputstromen

   Biogas en biomassa-installatie met inputstromen

   Nieuwe stromen = onmiddellijk melden
   Actualisatie = jaarlijks, uiterlijk op 30 april volgend op het afgesloten kalenderjaar

   Studies groene energie en WKK

   Overzicht van studies die uitgevoerd werden in opdracht van het VEKA.