Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) bepaalt en evalueert minstens jaarlijks de certificatensteun voor nieuwe en lopende projecten groene stroom en warmte-krachtkoppeling.

De evolutie van de productie van groene stroom en hoe de bandingfactor tot stand kwam, is beschreven in de evaluatierapporten. Een overzicht van de bandingfactor is ook beschikbaar in tabelvorm.

Steuncertificaten

  Hoe en waar u de aanvraag voor groenestroom- of warmte-krachtcertificaten (steuncertificaten) kunt indienen, is afhankelijk van de productie.

  Installatie produceert elektriciteit

  Informatie over voorwaarden en procedure over

  Dossier indienen bij

  en warmte uit aardgas in een kwalitatieve warmte-krachtinstallatie

  warmte-krachtcertificaten

  VEKA via ExpertBase

  en warmte uit biogas of biomassa in een kwalitatieve warmte-krachtinstallatie

  groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten

  VEKA via ExpertBase

  uit windenergie

  groenestroomcertificaten

  VEKA via ExpertBase

  uit zonne-energie met vermogen groter dan 5 MW

  groenestroomcertificaten voor zonnepanelen met projectspecifieke steun

  VEKA (OT en Bf) en netbeheerder (groenestroomcertificaten)

  Garanties van oorsprong

  Hoe en waar u de aanvraag voor garanties van oorsprong kunt indienen, is beschreven op de pagina garantie van oorsprong.

  Wijzigingen melden - Verplichtingen

  Er zijn verplichtingen die nagekomen moeten worden om steuncertificaten en garanties van oorsprong te blijven ontvangen.

  Wat?

  Wie of in welke situatie?

  Hoe vaak/Wanneer melden?

  Rapporteren van de gevraagde metingen

  Certificaatgerechtigde of netbeheerder

  Iedere maand voor de 10de werkdag van de maand

  Wijzigingen aan de installatie of gerechtigde

  Certificaatgerechtigde bij vaststelling defect of wijziging

  Onmiddellijk

  Volledige en nieuw keuringsverslag overmaken

  Installatie met vermogen groter dan 1.000 kW met keuringsplicht

  Om de 2 jaar

  Bevestigen dat de installatie ongewijzigd is

  Gerechtigde van garanties van oorsprong voor installatie zonder keuringsplicht

  5 jaar na de eerste toekenning

  Actualiseren van de tabel inputstromen

  Biogas en biomassa-installatie met inputstromen

  Nieuwe stromen = onmiddellijk melden
  Actualisatie = jaarlijks, uiterlijk op 30 april volgend op het afgesloten kalenderjaar

  Studies groene energie en WKK

  Overzicht van studies die uitgevoerd werden in opdracht van het VEKA.