Voorwaarden

Als eigenaar van zonnepanelen krijgt u in bepaalde gevallen een groenestroomcertificaat voor een bepaalde hoeveelheid opgewekte elektriciteit.
Werden de zonnepanelen uiterlijk op 16 juli 2021 in dienst genomen? Dan kunt u groenestroomcertificaten ontvangen.

  Ontvangt u geen groenestroomcertificaten en werden de zonnepanelen uiterlijk op 16 juli 2021 in dienst genomen? Dat is mogelijk als de (geactualiseerde) bandingfactor 0 is, de steunperiode voorbij is, ...

  Procedure

  Meld de zonnepanelen aan bij de netbeheerder. Ook als u geen recht hebt op steun moet u de zonnepanelen ten laatste 30 dagen na de AREI-keuring aanmelden.

  Recht op groenestroomcertificaten voor uw zonnepanelen met een vermogen groter dan 10 kW?

  • Zo ja, dan geeft de netbeheerder de meterstanden elke maand automatisch door.
  • Zo nee, registreer de meterstand in de toepassing van uw netbeheerder. Als de meterstand wordt goedgekeurd en het resultaat een groenestroomcertificaat is, dan kan deze automatisch verkocht worden aan de netbeheerder.

    De netbeheerders voeren controles uit op de aanmelding van zonnepanelen en het correct doorgeven van de meterstanden voor groenestroomcertificaten. Als er energiefraude wordt vastgesteld, kan de netbeheerder u een boete opleggen.

    Bedrag

    Hoe de groenestroomcertificaten berekent worden is afhankelijk van het moment van de indienstname. Plaatste u uw zonnepanelen

    • uiterlijk op 31 december 2013, dan krijgt u 1 certificaat per 1.000 kWh.
    • tussen de periode 1 januari 2013 - 17 juli 2021? Dan is het aantal kWh voor 1 certificaat afhankelijk van de bandingfactor.

    Uitzonderingen

    Voor nieuwe zonnepanelen met een vermogen groter dan 5 MW kan een projectspecifieke steun ((opent in nieuw venster)) worden aangevraagd bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

    Veelgestelde vragen