Voorwaarden

Als eigenaar van zonnepanelen krijgt u in bepaalde gevallen een groenestroomcertificaat voor een bepaalde hoeveelheid opgewekte elektriciteit.

Zonnepanelen die in
aanmerking komen
 • Zonnepanelen die uiterlijk op 16 juli 2021 in dienst werden genomen en voldoen aan de voorwaarden.

Zonnepanelen die niet in aanmerking komen

 • Zonnepanelen die voldoen aan de voorwaarden, maar waarvan de (geactualiseerde) bandingfactor 0 is, de steunperiode voorbij is, …
 • Nieuwe zonnepanelen komen niet in aanmerking voor groenestroomcertificaten, maar mogelijk wel voor andere financiële steunmaatregelen.

  Procedure

  Meld nieuwe zonnepanelen aan bij de netbeheerder

  Ook als u geen recht hebt op groenestroomcertificaten moet u de zonnepanelen ten laatste 30 dagen na de AREI-keuring aanmelden bij de netbeheerder. De netbeheerders voeren controles uit, zoals de aanmelding van zonnepanelen en het correct doorgeven van de meterstanden. Als er energiefraude wordt vastgesteld, kan de netbeheerder u een boete opleggen.

  Zonnepanelen met recht op groenestroomcertificaten

  Productiemeter van de zonnepanelen

  Installaties met een omvormervermogen

  • kleiner dan of gelijk aan 10 kVA: Registreer de meterstand van de productiemeter van de zonnepanelen via het Fluvius-portaal voor zonnepanelen(opent in nieuw venster) (= de netbeheerder).
  • groter dan 10 kVA: De maandelijkse productie door de zonnepanelen wordt door de netbeheerder uitgelezen. De berekening van de groenestroomcertificaten gebeurt iedere maand.

  Berekening van groenestroomcertificaten

  Hoe de groenestroomcertificaten berekend worden is afhankelijk van het moment van de indienstname. Als er bij de berekening een overschot is (geen volledig groenestroomcertificaat), zal dat overschot automatisch bij de volgende berekening bijgeteld worden. Werden de zonnepanelen in dienst genomen:

  • tussen de periode 1 januari 2013 - 17 juli 2021? Dan is het aantal kWh voor 1 certificaat afhankelijk van de bandingfactor. Welke bandingfactor van toepassing is, hangt af van de startdatum (indienstname) en het vermogen van de installatie.
  • uiterlijk op 31 december 2012, dan krijgt u 1 certificaat per 1.000 kWh.

  Verkopen certificaten

  Heeft u voor uw zonnepanelen groenestroomcertificaten ontvangen en (automatisch) verkocht aan de minimumprijs? Zo ja, dan zal de uitbetaling door de netbeheerder gebeuren. Als de uitbetaling langer dan 6 weken duurt, kunt u de netbeheerder contacteren.

  Btw-plichtig? Zo ja, dan moet u bij elke verkoop een factuur aan uw netbeheerder bezorgen.

  Financieel voordeel

  Een groenestroomcertificaat kan verkocht worden aan de minimumprijs (= wettelijk vastgelegde prijs) of aan een opkoper van groenestroomcertificaten (prijs onderling afspreken).

  Veelgestelde vragen