Voorwaarden

Groenestroomcertificaat

 • De nieuwe productie-installatie is gelegen in het Vlaamse Gewest.
 • De nieuwe productie-installatie wekt elektriciteit op uit een hernieuwbare energiebron.
 • De technologie van uw productie-installatie is opgenomen in een representatieve projectcategorie of u hebt een projectspecifieke bandingfactor verkregen.
 • De productie-installatie heeft een AREI-keuring ondergaan en een geldig en volledig keuringsverslag gekregen.
 • De steunperiode ((opent in nieuw venster)) is nog niet voorbij.

U ontvangt geen groenestroomcertificaten als:

 • dit maatschappelijk onverantwoord is (bijv. hoogwaardig hout als brandstof)
 • de steunperiode voorbij is (in bepaalde gevallen zijn verlengingen mogelijk)
 • er geen projectcategorie bepaald is
 • de representatieve projectcategorie wijzigt
 • het aanvraagdossier niet binnen de drie jaar na indienstname ingediend is
 • het aanvraagdossier niet binnen de drie jaar vervolledigd werd
 • uw installatie een omvormervermogen heeft dat kleiner dan of gelijk is aan 10 kW en gekeurd werd na 14 juni 2015
 • uw nieuwe installatie een omvormervermogen groter dan 25 kW tot en met 5 MW heeft. In dit geval komt u in aanmerking voor de call groene stroom.

Procedure

Na de AREI-keuring en de opstart van uw zonnepanelen moet u uw installatie aanmelden bij de netbeheerder. Installaties groter dan 10 kW kunnen pas worden aangemeld nadat de productiemeter werd geplaatst door de netbeheerder.
Voor een grote installatie moet u voor de opstart contact opnemen met netbeheerder Fluvius.

Geef uw meterstand door in de toepassing van uw netbeheerder. Deze toepassing wordt in april 2022 vernieuwd en is tijdelijk buiten gebruik. Nadat de meterstand wordt goedgekeurd, wordt het bijhorende groenestroomcertificaat automatisch aan de netbeheerder verkocht als u daarvoor gekozen hebt.
Voor installaties groter dan 10 kW, geeft de netbeheerder de meterstanden elke maand automatisch door.

De netbeheerders voeren controles uit op de aanmelding van zonnepanelen en het correct doorgeven van de meterstanden voor groenestroomcertificaten. Als er energiefraude wordt vastgesteld, kan de netbeheerder u een boete opleggen.

Bedrag

Welke bandingfactor van toepassing is, hangt af van de startdatum en van het vermogen van de installatie.
Op Energiesparen.be vindt u een overzicht van de bandingfactoren ((opent in nieuw venster)).

Uitzonderingen

Voor nieuwe installaties groter dan 5 MW kan een projectspecifieke steun ((opent in nieuw venster)) worden aangevraagd bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Wetgeving

Energiebesluit van 19 november 2010

Veelgestelde vragen