Werking van zonnepanelen

Een installatie bestaat uit de zonnepanelen zelf, een montagesysteem en bekabeling die op het dak worden geplaatst. Het piekvermogen van de panelen bepaalt hoeveel elektriciteit er kan worden opgewekt.

Binnen in huis wordt er minstens één omvormer geplaatst die de opgewekte gelijkstroom omzet in bruikbare wisselstroom. Een productiemeter of groenestroomteller geeft inzicht in de productie van de installatie. U kiest best voor een installatie die u aansluit op het elektriciteitsnet, dan kunt u ook stroom van het net gebruiken op momenten waarop uw zonnepanelen geen of onvoldoende elektriciteit opwekken. De stroom die van en naar het net gaat, wordt gemeten door de facturatie- of injectiemeter. Deze teller draait terug als uw zonnepanelen meer produceren dan u verbruikt. Bij installaties groter dan 10 kW is er geen terugdraaiende teller, daar wordt een aparte teller geïnstalleerd zodat de injectie en afname op het net apart gemeten worden.

Haalbaarheid

  • Bekijk eerst de mogelijkheden om uw energieverbruik te verminderen en ga pas daarna zelf energie opwekken. Vaak betekent een kleinere investering zoals isoleren meer winst voor het milieu én voor uw portefeuille.
  • Controleer of uw dak of zoldervloer geïsoleerd is.
  • Bekijk of uw dak goed georiënteerd is en voldoende zonlicht opvangt. De opbrengst is het grootst als uw panelen naar het zuiden gericht zijn (tussen zuid-oost en zuid-west) onder een hoek van 30° tot 50°. Schaduw van gebouwen, bomen en schoorstenen verminderen de opbrengst van zonnepanelen drastisch.
  • Uw installateur helpt u om de ideale grootte van uw installatie te berekenen. Hoe groter uw installatie, hoe meer elektriciteit er opgewekt wordt. Voor gezinnen heeft het geen zin een overschot aan elektriciteit te produceren. Hoeveel zonnepanelen u het best plaatst, is afhankelijk van uw budget, de beschikbare ruimte en uw verbruik.
  • U kunt de terugverdientijd van zonnepanelen berekenen via de Zonnekaart Vlaanderen. Op de Zonnekaart kunt u (op basis van een adres) zien of een dak geschikt is voor zonnepanelen. U krijgt een inschatting van de kostprijs van een installatie, terugverdientijd, winst per jaar, ...
  • Is een bepaald dakdeel op de Zonnekaart donkergroen ingekleurd? Dan kunnen zonnepanelen erop méér energie opleveren dan nodig voor gezinsverbruik. Op die daken kunnen dus grotere zonne-installaties geplaatst worden. In dat geval kan een project met andere partners interessant zijn. De Zonnegids biedt alle informatie om zo'n groot project praktisch te realiseren.

Vergunningen

U hebt geen vergunning nodig om zonnepanelen te plaatsen, tenzij het uitdrukkelijk verboden is, bv. omdat uw woning tot beschermd erfgoed behoort. Informeer altijd eerst bij uw gemeente.

Op de website van Omgeving vindt u meer info over de juridische vrijstellingsregeling ((opent in nieuw venster)) voor het installeren van zonnepanelen.

Vind een geschikte installateur

Er zijn geen voorwaarden opgelegd voor installateurs van zonnepanelen. U mag dus ook zelf de panelen installeren. Als u het niet zelf doet, kunt u kiezen voor een installateur met een 'certificaat van bekwaamheid'. Op de website van RESCert staat de lijst van gecertificeerde installateurs van fotovoltaïsche zonne-energiessystemen ((opent in nieuw venster)).

Subsidie, prosumententarief en recyclagebijdrage

De Vlaamse overheid voorziet vanaf 1 januari 2021 een beperkte investeringssteun voor de installatie van nieuwe zonnepanelen. Het principe van de terugdraaiende teller valt dan namelijk weg.
Daarnaast bestaat er sinds 1 juli 2015 een bijkomend nettarief dat betaald moet worden door elke netgebruiker van zonnepanelen (= prosumententarief).
Wie in Vlaanderen nieuwe zonnepanelen installeert, moet sinds 1 juli 2016 een recyclagebijdrage betalen.

Na de installatie

Na de plaatsing van zonnepanelen zijn er nog een aantal stappen die u moet ondernemen.

  1. De installatie moet gekeurd worden. Dit is de AREI-keuring.
  2. U moet uw installatie aanmelden bij de netbeheerder. Ook al komt u niet in aanmerking voor groenestroomcertificaten. U bent altijd verplicht om uw zonnepanelen aan te melden.
  3. Nadien moet u ook de meterstanden doorgeven aan de netbeheerder.

Veelgestelde vragen