Gedaan met laden. U bevindt zich op: Studies groene energie en WKK Studies in het kader van beleidsdomeinen ‘energie' en ‘klimaat'

Studies groene energie en WKK

9,2% van de energie die we in Vlaanderen gebruiken, is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. De Europese Unie en de lidstaten hebben concrete doelstellingen vastgelegd om het aandeel hernieuwbare energiebronnen sterk te vergroten. 

JaarBeschrijvingUitvoerder
2022Onderzoek naar dynamische prijscontracten in Vlaanderen, de evolutie van het aanbod, de barrières en potentiële faciliterende maatregelen(PDF bestand opent in nieuw venster)Studiebureau 3E in opdracht van het VEKA
2022De mogelijke overcompensatie voor installaties met startdatum VOOR 1 januari 2013 bij de toekenning van groenestroomcertificaten (Engelstalig)(PDF bestand opent in nieuw venster)Studiebureau Oxera in opdracht van het VEKA
2022De mogelijke overcompensatie voor installaties met startdatum NA 1 januari 2013 bij de toekenning van groenestroomcertificaten (Engelstalig)(PDF bestand opent in nieuw venster)Studiebureau Oxera in opdracht van het VEKA
2022Onderzoek naar de impact van het capaciteitstarief(PDF bestand opent in nieuw venster)

Universiteit Gent in opdracht van het VEKA

2022Onderzoek naar noodzakelijke Internal Rate of Return (IRR)-waarden voor verlengingsdossiers groene stroom en WKKinstallaties(PDF bestand opent in nieuw venster)Studiebureau Trinomics in opdracht van het VEKA
2021Visie omscholingscursus tot warmtepompen(PDF bestand opent in nieuw venster)Odisee hogeschool TEC HVAC - Dany Verhertbrugge en Michaël Du Bois
2021De beleidseffecten bij de omzetting van biogas naar biomethaan en andere toepassingen van biogas (PDF bestand opent in nieuw venster)Studiebureau Trinomics in opdracht van het VEKA
2021

Verificatie LCA studie stookolie vs. gas voor gebouwverwarming(PDF bestand opent in nieuw venster)

EnergyVille in opdracht van het VEKA
2020

Warmte in Vlaanderen, warmtekaart voor Vlaanderen(PDF bestand opent in nieuw venster)

Warmtekaarten op Geopunt Vlaanderen:

Steunpunt Hernieuwbare Energie van VITO in opdracht van het VEKA
2020

Evaluatie van het gebruik van de Internal Rate of Return (IRR)-methode en de impact van maximale bandingfactoren bij groene-energieprojecten(PDF bestand opent in nieuw venster)

Studiebureau Trinomics in opdracht van het VEKA
2019Onderzoek naar effecten en prioriteiten bij productie en gebruik van groene waterstof(PDF bestand opent in nieuw venster).Dirk Meire Consultance in opdracht van het VEKA
2018Het potentieel voor groene waterstof in Vlaanderen(PDF bestand opent in nieuw venster)WaterstofNet en Hinicio in opdracht van het VEKA
2017VITO in opdracht van het VEKA
2015Warmte in Vlaanderen, warmtekaart voor Vlaanderen(PDF bestand opent in nieuw venster)Steunpunt Hernieuwbare Energie van VITO in opdracht van het VEKA
2012De haalbaarheid en de economische impact om 100% groene energie te realiseren tegen 2050(PDF bestand opent in nieuw venster)VITO, ICEDD en het Federaal Planbureau