Gedaan met laden. U bevindt zich op: Omgevingsvergunning: Zonnepanelen, schotelantennes of airco plaatsen bij een woning

Omgevingsvergunning: Zonnepanelen, schotelantennes of airco plaatsen bij een woning

Voor het plaatsen van zonnepanelen, schotelantennes en aircomodules heeft u een omgevingsvergunning (de vroegere bouwvergunning) nodig.

Mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt, geldt voor deze ingrepen een vrijstelling van de vergunningsplicht. In dat geval kunt u de werken uitvoeren zonder voorafgaande procedures.

  Informeer ook altijd bij uw gemeente

  Let op: Deze pagina bevat enkel algemene informatie. Lokale regels kunnen echter strenger zijn. Zo kan een gemeente bijkomende voorwaarden of andere procedures opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

  Vergunningsplichtig of vrijstelling?

  In principe heeft u voor het plaatsen van zonnepanelen, schotelantennes en aircomodules altijd een vergunning nodig. Maar onder bepaalde voorwaarden geldt een vrijstelling van de vergunningsplicht.

  Ga na of uw project voldoet aan de voorwaarden voor een vrijstelling.

  Let op: Sommige constructies worden niet als een ‘gebruikelijke constructie’ beschouwd, zoals bijvoorbeeld een kleine windmolen. In dat geval geldt er geen vrijstelling van de vergunningsplicht.

  Als uw project niet aan al deze voorwaarden voldoet, is het vergunningsplichtig. Doorloop dan onderstaande stappen.

  Een omgevingsvergunning aanvragen

  Wat na de aanvraag

  Binnen de dertig dagen na het indienen van de aanvraag krijgt u bericht over de volledigheid en ontvankelijkheid van de aanvraag. U verneemt dan ook of de aanvraag onderworpen moet worden aan een openbaar onderzoek.

  U kunt een beslissing verwachten binnen de drie (procedure zonder openbaar onderzoek) tot zes maanden (procedure met openbaar onderzoek). Deze termijnen zijn richtinggevend, niet bindend.