Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanvraag en Melding op papier indienen

Aanvraag en Melding op papier indienen

Aanvraag van een omgevingsvergunning

Het indienen van een aanvraag of melding gebeurt in de meeste situaties verplicht via het online Omgevingsloket.

Op papier indienen is enkel nog mogelijk voor:

  • projecten met uitsluitend stedenbouwkundige handelingen zonder verplichte medewerking van een architect
  • Franstalige aanvragen en meldingen in faciliteitengemeenten
  • aanvragen van uitsluitend kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzigingen
  • bijstelling van enkel de verkavelingsvoorschriften (dus zonder wijziging perceelsgrenzen)

De aanvraag of melding bestaat uit ondertaande formulieren voor aanvraag, melding of bijstelling.

Bezorg dit dossier in tweevoud, via aangetekend schrijven of tegen onvangstbewijs, aan de bevoegde overheid.

Hou er rekening mee dat de gemeente hiervoor een administratieve kost in rekening kan brengen.