Gedaan met laden. U bevindt zich op: Omgevingsloket: Stedenbouwkundige handelingen

Omgevingsloket: Stedenbouwkundige handelingen

Een omgevingsvergunning is vereist voor ingrepen die een ruimtelijke impact hebben op de omgeving. U moet deze vergunning aanvragen voor u start met de werken. Een aantal kleinere ingrepen zijn in bepaalde situaties vrijgesteld van vergunning. Voor een aantal andere ingrepen kan de  vergunningsplicht vervangen zijn door een meldingsplicht.

Informeer ook altijd bij uw gemeente

Let op: Deze pagina bevat enkel algemene informatie. Lokale regels kunnen echter strenger zijn. Zo kan een gemeente bijkomende voorwaarden of andere procedures opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Types werken