Gedaan met laden. U bevindt zich op: Omgevingsvergunning: Een zwembad, zwemvijver of siervijver aanleggen bij een woning

Omgevingsvergunning: Een zwembad, zwemvijver of siervijver aanleggen bij een woning

Voor het aanleggen van vijvers en zwembaden heeft u in principe een omgevingsvergunning (de vroegere bouwvergunning) nodig. 

In sommige gevallen geldt een vrijstelling. Dan kunt u de werken uitvoeren zonder voorafgaande procedures.

  Informeer ook altijd bij uw gemeente

  Let op: Deze pagina bevat enkel algemene informatie. Lokale regels kunnen echter strenger zijn. Zo kan een gemeente bijkomende voorwaarden of andere procedures opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

  Vergunningsplichtig of vrijstelling?

  In principe heeft u voor de aanleg van niet–overdekte constructies zoals zwembaden, zwemvijvers, siervijvers altijd een vergunning nodig.

  Onder bepaalde voorwaarden geldt een vrijstelling van de vergunningsplicht.

  Ga na of uw project voldoet aan de voorwaarden voor een vrijstelling.

  Als uw project niet aan al deze voorwaarden voldoet, is het vergunningsplichtig. Doorloop dan onderstaande stappen.

  Een omgevingsvergunning aanvragen

  Wat na de aanvraag

  Binnen de dertig dagen na het indienen van de aanvraag krijgt u bericht over de volledigheid en ontvankelijkheid van de aanvraag. U verneemt dan ook of de aanvraag onderworpen moet worden aan een openbaar onderzoek.

  U kunt een beslissing verwachten binnen de drie (procedure zonder openbaar onderzoek) tot zes maanden (procedure met openbaar onderzoek). Deze termijnen zijn richtinggevend, niet bindend.