Gedaan met laden. U bevindt zich op: Omgevingsvergunning: dossiertaks bij aanvraag

Omgevingsvergunning: dossiertaks bij aanvraag

Bij het indienen van een omgevingsvergunningsaanvraag kan er een dossiertaks verschuldigd zijn. 

U voegt het ingescande bewijs van betaling toe als bijlage bij uw aanvraag. 

Let op: het OV-kenmerk van de aanvraag moet opgenomen worden in het betalingsbewijs!