Gedaan met laden. U bevindt zich op: Omgevingsvergunning: Een kamer van een woning toeristisch verhuren (airbnb,...)

Omgevingsvergunning: Een kamer van een woning toeristisch verhuren (airbnb,...)

U wilt één of meerdere kamers van een woning verhuren aan toeristen, bijvoorbeeld als airbnb? Dan wijzigt u in feite een deel van de woning van de functie ‘wonen’ naar de functie ‘verblijfsrecreatie’. U heeft dan in principe een omgevingsvergunning nodig (de vroeger bouwvergunning). 

In sommige gevallen geldt een vrijstelling. In dat geval kunt u de kamer beginnen verhuren zonder voorafgaande procedures.

Informeer ook altijd bij uw gemeente

Let op: Deze pagina bevat enkel algemene informatie. Lokale regels kunnen echter strenger zijn. Zo kan een gemeente bijkomende voorwaarden of andere procedures opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Vergunningsplichtig of vrijstelling?

In principe heeft u voor het verhuur van een kamer als toeristisch verblijf altijd een vergunning nodig. Maar onder bepaalde voorwaarden geldt een vrijstelling van de vergunningsplicht (zie hieronder).

Als uw project niet aan al deze voorwaarden voldoet, is het vergunningsplichtig. Doorloop dan onderstaande stappen.

Een omgevingsvergunning aanvragen

    Wat na de aanvraag

    Binnen de dertig dagen na het indienen van de aanvraag krijgt u bericht over de volledigheid en ontvankelijkheid van de aanvraag. U verneemt dan ook of de aanvraag onderworpen moet worden aan een openbaar onderzoek.

    U kunt een beslissing verwachten binnen de drie (procedure zonder openbaar onderzoek) tot zes maanden (procedure met openbaar onderzoek). Deze termijnen zijn richtinggevend, niet bindend.