Gedaan met laden. U bevindt zich op: Omgevingsvergunning: Verhardingen aanleggen bij een woning (terras, oprit, overwelving gracht, kunstgras, kiezels...)

Omgevingsvergunning: Verhardingen aanleggen bij een woning (terras, oprit, overwelving gracht, kunstgras, kiezels...)

Voor het aanleggen van verharde constructies, opritten, overwelvingen en terrassen heeft u een omgevingsvergunning (de vroegere bouwvergunning) nodig.

Ook kunstgras en kiezels worden beschouwd als verharding, omdat dit essentiële ecosysteemfuncties van de bodem verhindert. Het plaatsen ervan is dus ook vergunningsplichtig.

Mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt, geldt voor deze ingrepen een vrijstelling van de vergunningsplicht. In dat geval kunt u de werken uitvoeren zonder voorafgaande procedures.

Ook zwembaden, zwemvijvers en siervijvers worden beschouwd als verhardingen. Dit wordt behandeld op een aparte webpagina.

Maakt u een oprit naar voordeur of garage en moet daarvoor een (baan)gracht overwelfd worden, dan is die overwelving steeds vergunningsplichtig. Ook de aanleg van parkeerplaatsen in de voortuin is nooit vrijgesteld van vergunning. 

  Informeer ook altijd bij uw gemeente

  Let op: Deze pagina bevat enkel algemene informatie. Lokale regels kunnen echter strenger zijn. Zo kan een gemeente bijkomende voorwaarden of andere procedures opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

  Vergunningsplichtig of vrijstelling?

  In principe heeft u voor de aanleg van niet–overdekte constructies zoals terrassen, kunstgras, kiezelpaden, dolomiet, tuinpaden, openluchtzwembaden, zwemvijvers, siervijvers, op de grond geplaatste zonnepanelen, gemetste barbecues en een propaangastank altijd een vergunning nodig. Maar onder bepaalde voorwaarden geldt een vrijstelling van de vergunningsplicht.

  Maakt u een oprit naar voordeur of garage en moet daarvoor een (baan)gracht overwelfd worden, dan is die overwelving steeds vergunningsplichtig. Ook de aanleg van parkeerplaatsen in de voortuin is nooit vrijgesteld van vergunning.

  Ga voor andere types verharding na of uw project voldoet aan de voorwaarden voor een vrijstelling (zie hieronder).

  Als uw project niet aan al deze voorwaarden voldoet, is het vergunningsplichtig. Doorloop dan onderstaande stappen.

  Een omgevingsvergunning aanvragen

  Wat na de aanvraag

  Binnen de dertig dagen na het indienen van de aanvraag krijgt u bericht over de volledigheid en ontvankelijkheid van de aanvraag. U verneemt dan ook of de aanvraag onderworpen moet worden aan een openbaar onderzoek.

  U kunt een beslissing verwachten binnen de drie (procedure zonder openbaar onderzoek) tot zes maanden (procedure met openbaar onderzoek). Deze termijnen zijn richtinggevend, niet bindend.