Gedaan met laden. U bevindt zich op: Omgevingsvergunning: Vrijstaande bijgebouwen

Omgevingsvergunning: Vrijstaande bijgebouwen

U wilt een vrijstaand bijgebouw plaatsen bij uw woning,  zoals bijvoorbeeld een tuinhuis, garage, poolhouse, schuurtje of serre? Dan heeft u in principe altijd een omgevingsvergunning (de vroegere bouwvergunning) nodig, maar in sommige gevallen geldt een vrijstelling. In dat geval kunt u de werken uitvoeren zonder voorafgaande procedures.

Informeer ook altijd bij uw gemeente

Let op: Deze pagina bevat enkel algemene informatie. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Een omgevingsvergunning aanvragen

 • Stap 1

  In principe heeft u voor een vrijstaand bijgebouw altijd een vergunning nodig. Maar onder bepaalde voorwaarden geldt een vrijstelling van de vergunningsplicht.

  Ga na of uw project voldoet aan de voorwaarden voor een vrijstelling.

 • Stap 2

  Als de werken vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht, dan is de medewerking van een architect niet verplicht.

  Als de werken niet vrijgesteld zijn, dan is in principe altijd de medewerking van een architect verplicht. Echter, onder voorwaarden (zie hieronder) zijn volgende uitbreidingen of aanbouwen aan een woning vrijgesteld van de medewerking van een architect:

 • Stap 3

  Voldoet uw project aan alle voorwaarden voor een vrijstelling van vergunning (zie hoger) dan kunt u zonder verdere procedures aan de werken beginnen.

  Voldoet uw project niet aan de voorwaarden voor een vrijstelling, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. De wet voorziet een ‘gewone’ procedure (met openbaar onderzoek) en een ‘vereenvoudigde’ procedure (zonder openbaar onderzoek). De gemeente kan u informeren over welke procedure van toepassing is voor uw aanvraag en tot welke overheid u de aanvraag moet richten (gemeente, provincie of Vlaams gewest). Zij kan u ook informeren over de eventueel verschuldigde dossiertaks.

  De samenstelling van het aanvraagdossier kan variëren. Is de medewerking van een architect verplicht, dan is de samenstelling anders dan wanneer de medewerking van een architect niet verplicht is.

Wat na de aanvraag

Binnen de dertig dagen na het indienen van de aanvraag krijgt u bericht over de volledigheid en ontvankelijkheid van de aanvraag. U verneemt dan ook of de aanvraag onderworpen moet worden aan een openbaar onderzoek.

U kunt een beslissing verwachten binnen de drie (procedure zonder openbaar onderzoek) tot zes maanden (procedure met openbaar onderzoek). Deze termijnen zijn richtinggevend, niet bindend.