Gedaan met laden. U bevindt zich op: Omgevingsvergunning: Een gebouw van functie wijzigen (woning, toerisme, winkel, bedrijf, ...)

Omgevingsvergunning: Een gebouw van functie wijzigen (woning, toerisme, winkel, bedrijf, ...)

Voor het wijzigen van de functie van een gebouw heeft u in principe steeds een omgevingsvergunning nodig (de vroegere bouwvergunning). Zelfs als u geen werken uitvoert, moet u een vergunning aanvragen om de hoofdfunctie van een gebouw te wijzigen.

Dit geldt ook wanneer u een gebouw dat niet als woning gebruikt wordt, toch als woning wilt gaan gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn: 

 • een hoeve in landbouwgebied gebruiken als woning, zonder bijhorende landbouwactiviteit
 • een gebouw in recreatiegebied permanent bewonen
 • een loods omvormen tot woning

Wilt u echter in een woongebouw functies uitoefenen die complementair zijn aan het wonen? Denk bijvoorbeeld aan een kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen, verblijfsrecreatie of toeristische kamerverhuur, detailhandel, restaurant, café en bedrijvigheid. Dan is er onder voorwaarden een vrijstelling van de vergunningsplicht. In dat geval kunt u de werken uitvoeren zonder voorafgaande procedures.

  Informeer ook altijd bij uw gemeente

  Let op: Deze pagina bevat enkel algemene informatie. Lokale regels kunnen echter strenger zijn. Zo kan een gemeente bijkomende voorwaarden of andere procedures opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

  Vergunningsplichtig of vrijstelling?

  In principe heeft u voor een functiewijziging altijd een vergunning nodig. Enkel voor complementaire functies geldt onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van de vergunningsplicht.

  Ga na of uw project voldoet aan de voorwaarden voor een vrijstelling (zie hieronder).

  We bieden een aparte webpagina aan voor het toeristisch verhuren van kamers.

  Als uw project niet aan al deze voorwaarden voldoet, is het vergunningsplichtig. Doorloop dan onderstaande stappen.

  Een omgevingsvergunning aanvragen

  Wat na de aanvraag

  Binnen de dertig dagen na het indienen van de aanvraag krijgt u bericht over de volledigheid en ontvankelijkheid van de aanvraag. U verneemt dan ook of de aanvraag onderworpen moet worden aan een openbaar onderzoek.

  U kunt een beslissing verwachten binnen de drie (procedure zonder openbaar onderzoek) tot zes maanden (procedure met openbaar onderzoek). Deze termijnen zijn richtinggevend, niet bindend.