Gedaan met laden. U bevindt zich op: Omgevingsvergunning: Recreatieve terreinen (golfterrein, voetbalterrein, tennisveld, zwembad….) aanleggen of wijzigen

Omgevingsvergunning: Recreatieve terreinen (golfterrein, voetbalterrein, tennisveld, zwembad….) aanleggen of wijzigen

U wilt een recreatief terrein aanleggen,  zoals bijvoorbeeld een voetbalveld, basketbalveld, golfterrein of padelpiste? Dan heeft u in principe altijd een omgevingsvergunning (de vroegere bouwvergunning) nodig,

In sommige gevallen geldt een vrijstelling. In dat geval kunt u de werken uitvoeren zonder voorafgaande procedures.

Specifiek voor lokale besturen bieden we een brochure aan met betrekking tot de omgevingsaspecten van padel.

Let op: ook de aanleg van kunstgras is vergunningsplichtig. Het wordt beschouwd als verharding omdat het essentiële ecosysteemfuncties van de bodem verhindert. Verhardingen vallen onder dezelfde vergunningsplicht als andere constructies (VCRO art 4.1.1, 3°). Enkel onder bepaalde voorwaarden (zie hieronder) geldt een vrijstelling.

  Informeer ook altijd bij uw gemeente

  Let op: Deze pagina bevat enkel algemene informatie. Lokale regels kunnen echter strenger zijn. Zo kan een gemeente bijkomende voorwaarden of andere procedures opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

  Vergunningsplichtig of vrijstelling?

  In principe heeft u voor het aanleggen of herinrichten van een recreatief terrein (voetbalveld, basketbalveld, golfterrein, padel…) altijd een vergunning nodig.

  Onder bepaalde voorwaarden geldt echter een vrijstelling van de vergunningsplicht. Ga na of uw project voldoet aan de voorwaarden voor een vrijstelling (zie hieronder).

  Als uw project niet aan al deze voorwaarden voldoet, is het vergunningsplichtig. Doorloop dan onderstaande stappen.

  Een omgevingsvergunning aanvragen

  Wat na de aanvraag

  Binnen de dertig dagen na het indienen van de aanvraag krijgt u bericht over de volledigheid en ontvankelijkheid van de aanvraag. U verneemt dan ook of de aanvraag onderworpen moet worden aan een openbaar onderzoek.

  U kunt een beslissing verwachten binnen de drie (procedure zonder openbaar onderzoek) tot zes maanden (procedure met openbaar onderzoek). Deze termijnen zijn richtinggevend, niet bindend.