Gedaan met laden. U bevindt zich op: Omgevingsvergunning: Bomen vellen en ontbossen

Omgevingsvergunning: Bomen vellen en ontbossen

Ontbossen is altijd vergunningsplichtig. Daarbij is een boscompensatie verplicht. Hier vindt u meer info.

Vellen van hoogstammige bomen (een boom met een omtrek van minstens 1 meter op 1 meter hoogte) is vergunningsplichtig. Mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt, geldt een vrijstelling van de vergunningsplicht. 

Informeer ook altijd bij uw gemeente

Let op: Deze pagina bevat enkel algemene informatie. Lokale regels kunnen echter strenger zijn. Zo kan een gemeente bijkomende voorwaarden of andere procedures opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Vergunningsplichtig of vrijstelling?

In principe heeft u voor het vellen van hoogstammige bomen altijd een vergunning nodig. Onder bepaalde voorwaarden geldt een vrijstelling van de vergunningsplicht.

Ga na of uw project voldoet aan de voorwaarden voor een vrijstelling (zie hieronder).

Als uw project niet aan al deze voorwaarden voldoet, is het vergunningsplichtig. Doorloop dan onderstaande stappen.

Een omgevingsvergunning aanvragen

Wat na de aanvraag

Binnen de dertig dagen na het indienen van de aanvraag krijgt u bericht over de volledigheid en ontvankelijkheid van de aanvraag. U verneemt dan ook of de aanvraag onderworpen moet worden aan een openbaar onderzoek.

U kunt een beslissing verwachten binnen de drie (procedure zonder openbaar onderzoek) tot zes maanden (procedure met openbaar onderzoek). Deze termijnen zijn richtinggevend, niet bindend.