Gedaan met laden. U bevindt zich op: Omgevingsvergunning: Een woning opsplitsen

Omgevingsvergunning: Een woning opsplitsen

U wilt een woning opdelen in appartementen, kamerwoningen of studio’s? DIt is altijd en overal vergunningsplichtig. Ook als u hiervoor geen bouwwerken uitvoert. Dit geldt ook voor de verhuur van een deel van uw huis (bv studentenkamers). Ook het verminderen van het aantal woongelegenheden (bijvoorbeeld door twee appartementen samen te voegen) is vergunningsplichtig.

   Let op: Specifieke regeling voor zorgwonen en toeristische verhuur
   • Zorgwonen: Dit is het creëren van een kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. Voor zorgwonen wordt de vergunningsplicht onder voorwaarden vervangen door een meldingsplicht. Ga naar de pagina rond zorgwonen voor meer info.
   • Toeristische verhuur (bv via airbnb) Wanneer u (een deel van) uw woning verhuurt voor verblijfsrecreatie (bv via airbnb) dan is dit een vergunningsplichtige functiewijzigingen. Onder bepaalde voorwaarden kan een vrijstelling gelden. Ga naar de pagina rond toeristische verhuur voor meer info.

   Een omgevingsvergunning aanvragen

   Wat na de aanvraag?

   Binnen de dertig dagen na het indienen van de aanvraag krijgt u bericht over de volledigheid en ontvankelijkheid van de aanvraag. U verneemt dan ook of de aanvraag onderworpen moet worden aan een openbaar onderzoek.

   U kunt een beslissing verwachten binnen de drie (procedure zonder openbaar onderzoek) tot zes maanden (procedure met openbaar onderzoek). Deze termijnen zijn richtinggevend, niet bindend.