Voorwaarden

Er komt een eenmalige ‘retroactieve investeringspremie’ die een rendement van 5% garandeert op de gemiddelde investering. Dat is vergelijkbaar met het rendement van de eenmalige investeringspremie van de netbeheerder voor zonnepanelen vanaf 2021.

 • Eigenaars van zonnepanelen die een digitale meter hebben (ongeveer 101.000 installaties), verliezen hun ‘virtuele’ terugdraaiende teller op de dag dat het arrest van het Grondwettelijk Hof in het Belgisch Staatsblad verscheen, namelijk 1 maart 2021. Iemand die in de afgelopen jaren reeds volledig afstand deed van het recht op de terugdraaiende teller, zowel op vlak van de energiecomponent, de federale bijdrage, de btw als op vlak van de nettarieven, komt dus niet in aanmerking voor de retroactieve investeringspremie. Het gaat hier over eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter die niet ‘virtueel terugdraait’ en waardoor zij geen prosumententarief meer moesten betalen. Deze keuze had wellicht ook andere beweegredenen: voldoende zelfverbruik, zelfvoorzienend zijn, vrijstelling van prosumententarief, batterijpremie,…
 • Eigenaars van zonnepanelen die nog een klassieke meter hebben (ongeveer 470.000 installaties) en hun installatie in dienst hebben genomen voor eind 2020, verliezen hun terugdraaiende teller pas wanneer hun klassieke meter vervangen wordt door een digitale meter en zullen tot dan geen gevolgen ondervinden. De Vlaamse Overheid heeft beslist om tot begin juli 2021 geen digitale meters bij zonnepaneleneigenaars te laten plaatsen totdat de retroactieve investeringspremie in de regelgeving is opgenomen. U krijgt de mogelijkheid om tussen nu en 1 juli 2029 te kiezen voor deze premie. Dit aanbod krijgt u eenmalig tijdens de normale plaatsing van de digitale meters. De installatie van een digitale meter in Vlaanderen wordt sowieso uitgevoerd ten laatste tegen 1 juli 2029.
  • Deze doelgroep kan tot 1 januari 2025 zonder gevolg voor de retroactieve premie aan Fluvius laten weten dat ze nog geen digitale meter willen. Dit geldt uiteraard niet voor eigenaars van zonnepanelen in dienst genomen na 31 december 2020 en zij die al 15 jaar lang een terugdraaiende meter hebben gehad, bij een technisch defect van de klassieke ferrarrismeter of als er omwille van technische redenen een digitale meter geplaatst wordt.

  • Als u vervroegd vrijwillig een digitale meter wil laten installeren, dan kunt u de plaatsing van de digitale meter bij Fluvius aanvragen. De retroactieve investeringspremie wordt met 100 euro verhoogd voor eigenaars van zonnepanelen - in dienst genomen voor 2021 - die zelf een digitale meter aanvragen.

Beide groepen van eigenaars krijgen een premie. Zie hieronder bij ‘Bedrag’.

Raadpleeg op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap ook de veelgestelde vragen over de retroactieve investeringspremie ((opent in nieuw venster)).

Procedure

Er wordt gewerkt aan de regeling voor eigenaars van zonnepanelen die al een digitale meter hebben. De nodige regelgeving daarvoor is in voorbereiding.

 • Eigenaars die aan de voorwaarden voldoen (en dus al over een digitale meter beschikken) zullen in de zomer (wellicht in de loop van juli 2021) hun retroactieve investeringspremie kunnen aanvragen bij de Vlaamse overheid.
 • Het is de bedoeling dat deze premie dan in het najaar van 2021 uitbetaald wordt.

Eigenaars van zonnepanelen die nog over een klassieke Ferrarismeter beschikken, zullen tot 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter een aanvraag kunnen doen.

Op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Bedrag

Op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap vindt u een

De eenmalige premie wordt niet voor elke individuele installatie afzonderlijk berekend, maar wordt op basis van een referentie-installatie bepaald en houdt rekening met:

 • het jaar van ingebruikname van de installatie
 • het jaar dat de digitale meter wordt geplaatst
 • het vermogen van de installatie
 • alle overheidssteun (waaronder groenestroomcertificaten, federale belastingaftrek) die de eigenaar al heeft ontvangen, het voordeel van de terugdraaiende teller sinds het jaar van in dienst name en het toekomstig capaciteitstarief).

De premie wordt berekend in functie van het geïnstalleerd vermogen op basis van een vaste vergoeding per kW. Een installatie van 8 kW krijgt dan bijvoorbeeld het dubbel van een installatie van 4 kW (indien hetzelfde jaar van indienstname en jaar van plaatsing van de digitale meter).

Veelgestelde vragen