Voorwaarden

 • U bent eigenaar van een elektrische warmtepomp als enige gebouwverwarming in combinatie met zonnepanelen met een omvormersvermogen van maximaal 10 kVA.
 • De retroactieve investeringspremie voor warmtepomp komt toe aan wie op 1 oktober 2021 (namelijk de datum van de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering) de eigenaar is van de warmtepomp (en dus van het gebouw dat de warmtepomp van verwarming voorziet).
 • De warmtepomp moet in dienst zijn genomen in de periode van 1 januari 2006 tot en met 28 februari 2021. Op hetzelfde EAN-nummer moeten in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2020 fotovoltaïsche zonnepanelen zijn geplaatst van maximaal 10 kVA.
 • De omvormer van de zonnepaneleninstallatie is in staat elektriciteit te injecteren op het elektriciteitsdistributienet en heeft dat gedurende de 12 maanden nog gedaan.
 • De warmtepomp werkt op elektriciteit.
 • De warmtepomp dient als hoofdverwarming van de gebouweenheid (woning, kantoor,…).
 • De eigenaar van de warmtepomp moet een of meerdere officiële bewijsstukken kunnen voorleggen die de datum van indienstname en de plaatsing van de warmtepomp staven (zoals een eindfactuur of een keuringsverslag, foto’s gelden niet als stavingstukken).
 • De installatie moet over een digitale meter beschikken of een andere meter die de injectie en afname afzonderlijk kan meten.
 • De warmtepomp blijft minstens 5 jaar in dienst na het verkrijgen van de premie.
 • Per EAN-nummer komt slechts 1 warmtepomp in aanmerking voor de retroactieve investeringspremie van 1163 euro.

Meer informatie over de voorwaarden van deze bijkomende retroactieve investeringspremie ((opent in nieuw venster)).

Procedure

 • De aanvraag van deze bijkomende premie staat los van de aanvraag van de retroactieve investeringspremie voor de zonnepanelen en moet dus apart aangevraagd worden. Let hierbij goed op de aanvraagtermijnen.
  • Wie aan de voorwaarden voldoet en al over een digitale meter beschikt, kan de retroactieve premie voor microwarmte-krachtkoppeling of een kleine windmolen van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022 aanvragen via het online loket van Fluvius.
  • Eigenaars die nu nog een klassieke Ferrarismeter hebben, tot 6 maanden na de plaatsing van de nieuwe meter de tijd om deze premie aan te vragen en dat uiterlijk op 31 december 2025 .
 • Uw aanvraag moet volgende informatie voorzien:

  • de unieke identificatie, het rijksregisternummer, BIS-nummer of ondernemingsnummer, en de contactgegevens van de aanvrager van de retroactieve investeringspremie;
  • het rekeningnummer waarop de retroactieve investeringspremie wordt uitbetaald;
  • de identificatie van de warmtepomp aan de hand van het EAN-nummer van het toegangspunt (gekend bij Fluvius);
  • de datum van de plaatsing van de digitale meter (gekend bij Fluvius);
  • bewijsstuk(ken) die de plaatsing van de warmtepomp (met adres, merk, type) en de datum van indienstname staven, in ieder geval één of meerdere van de onderstaande documenten:
   • eindfactuur van de plaatsing van de warmtepomp;
   • keuringsattest van de warmtepomp;
   • de EPB-aangifte;
   • goedkeuring van de REG-premie-aanvraag van de warmtepomp, bij de netbeheerder;
   • bewijs van belastingvermindering voor de warmtepomp;
   • certificaat van grondboring bij een geothermische warmtepomp;
   • de melding, of de aanvraag van de omgevingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van een warmtepomp.

Op Energiesparen.be:

Bedrag

Deze eenmalige premie bedraagt 1.163 euro en komt bovenop de retroactieve investeringspremie voor de zonnepanelen.

De aanvraag van deze bijkomende premie staat los van de aanvraag van de retroactieve investeringspremie voor de zonnepanelen en moet dus apart aangevraagd worden. Let hierbij goed op de aanvraagtermijnen.

Meer details over het bedrag van deze bijkomende retroactieve investeringspremie. ((opent in nieuw venster))

Wetgeving

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor andere decentrale productie-installaties dan fotovoltaïsche zonnepanelen waarvoor de virtuele terugdraaiende teller wegvalt en wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor de plaatsing van een warmtepomp in dienst genomen voor 1 januari 2021 in combinatie met fotovoltaïsche zonnepanelen