Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bijkomende retroactieve investeringspremie voor eigenaars van een warmtepomp én zonnepanelen na afschaffing van terugdraaiende teller

Bijkomende retroactieve investeringspremie voor eigenaars van een warmtepomp én zonnepanelen na afschaffing van terugdraaiende teller

Wie aan de voorwaarden voldoet en al over een digitale meter beschikt, kan de retroactieve premie voor eigenaars van een warmtepomp én zonnepanelen aanvragen. U kunt uw premieaanvraag tot uiterlijk 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter indienen.

Voorwaarden

 • De hoogte van deze bijkomende retroactieve investeringspremie bedraagt 1163 euro.

 • De retroactieve investeringspremie voor warmtepompen komt toe aan wie op 1 oktober 2021 (namelijk de datum van de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering) de eigenaar is van de warmtepomp (dus van het gebouw dat de warmtepomp van verwarming voorziet).

Volgende voorwaarden zijn van toepassing voor de retroactieve investeringspremie warmtepomp:

 • U bent eigenaar van een elektrische warmtepomp als enige gebouwverwarming in combinatie met zonnepanelen met een omvormersvermogen van maximaal 10 kVA.
 • De installatie moet over een digitale meter beschikken of een andere meter die de injectie en afname afzonderlijk kan meten.
 • De warmtepomp moet in dienst zijn genomen in de periode van 1 januari 2006 tot en met 28 februari 2021. Op hetzelfde EAN-nummer moeten in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2020 fotovoltaïsche zonnepanelen zijn geplaatst van maximaal 10 kVA.
 • U moet uw premieaanvraag online indienen bij Fluvius uiterlijk 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter.
  Als uw digitale meter geplaatst werd vóór of op 1 oktober 2021, dan moest uw aanvraag uiterlijk op 31 maart 2022 ingediend zijn.
 • De omvormer van de zonnepaneleninstallatie is in staat elektriciteit te injecteren op het elektriciteitsdistributienet en heeft dat gedurende de 12 maanden nog gedaan.
 • De warmtepomp werkt op elektriciteit.
 • De warmtepomp dient als hoofdverwarming van de gebouweenheid (woning, kantoor,…). Zie ook: ‘Wat betekent ‘Warmtepomp als hoofdverwarming’?’
 • De eigenaar van de warmtepomp moet een of meerdere officiële bewijsstukken kunnen voorleggen die de datum van indienstname en de plaatsing van de warmtepomp staven (zoals een eindfactuur of een keuringsverslag, foto’s gelden niet als stavingstukken). Voor het overzicht van alle bewijsstukken, zie hieronder bij ‘Procedure’.
 • De warmtepomp blijft minstens 5 jaar in dienst na het verkrijgen van de premie.
 • Per EAN-nummer komt slechts 1 warmtepomp in aanmerking voor de retroactieve investeringspremie van 1.163 euro.
 • Er mag geen rechtsvordering ten aanzien van het Vlaamse Gewest tot vergoeding van enige schade zijn ingediend.

Procedure

 • Eigenaars die aan de voorwaarden voldoen kunnen hun retroactieve investeringspremie warmtepomp online aanvragen bij Fluvius.(opent in nieuw venster)
 • De aanvraag van deze bijkomende premie staat los van de aanvraag van de retroactieve investeringspremie voor de zonnepanelen en moet dus apart aangevraagd worden. Let hierbij goed op de aanvraagtermijnen.
 • Uiterlijke aanvraagdatum
  • Als uw digitale meter geplaatst werd vóór of op 1 oktober 2021, dan moest uw aanvraag uiterlijk op 31 maart 2022 ingediend zijn.
  • Eigenaars van warmtepompen die op dat ogenblik nog over een klassieke Ferrarismeter beschikten, kunnen uiterlijk 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter een aanvraag indienen en dat uiterlijk op 31 december 2025.
 • Uw aanvraag moet volgende informatie bevatten:

  • de unieke identificatie, het rijksregisternummer, BIS-nummer of ondernemingsnummer, en de contactgegevens van de aanvrager van de retroactieve investeringspremie
  • het rekeningnummer waarop de retroactieve investeringspremie wordt uitbetaald
  • de identificatie van de warmtepomp aan de hand van het EAN-nummer van het toegangspunt (gekend bij Fluvius)
  • de datum van de plaatsing van de digitale meter (gekend bij Fluvius)
  • bewijsstuk(ken) die de plaatsing van de warmtepomp (met adres, merk, type) en de datum van indienstname staven, in ieder geval één of meerdere van de onderstaande bewijsstukken:
   • eindfactuur van de plaatsing van de warmtepomp
   • keuringsattest van de warmtepomp
   • de EPB-aangifte
   • goedkeuring van de REG-premie-aanvraag van de warmtepomp, bij de netbeheerder
   • bewijs van belastingvermindering voor de warmtepomp
   • certificaat van grondboring bij een geothermische warmtepomp
   • de melding, of de aanvraag van de omgevingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van een warmtepomp.
 • Aanvraag ingediend?
  • Fluvius bekijkt of uw dossier voldoet aan de voorwaarden.
  • Fluvius behandelt uw dossier binnen de 15 weken. Fluvius laat u per e-mail weten of uw dossier wordt goedgekeurd of afgekeurd (met vermelding van reden).

Financieel voordeel

Deze eenmalige premie bedraagt 1.163 euro en komt bovenop de retroactieve investeringspremie voor de zonnepanelen.

De aanvraag van deze bijkomende premie staat los van de aanvraag van de retroactieve investeringspremie voor de zonnepanelen en moet dus apart aangevraagd worden. Let hierbij goed op de aanvraagtermijnen.

Uitzonderingen

Komen niet in aanmerking voor deze bijkomende retroactieve investeringspremie:

 • warmtepomp die specifiek dient voor warmwaterproductie
 • warmtepompboiler
 • warmtepomp voor zwembadverwarming
 • warmtepomp die louter voor koeling instaat (en dus niet dient voor de ruimteverwarming).

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor andere decentrale productie-installaties dan fotovoltaïsche zonnepanelen waarvoor de virtuele terugdraaiende teller wegvalt en wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor de plaatsing van een warmtepomp in dienst genomen voor 1 januari 2021 in combinatie met fotovoltaïsche zonnepanelen

Veelgestelde vragen