Voorwaarden

Hieronder worden enkel de belangrijkste voorwaarden en technische eisen opgesomd.

 • Het sturingsapparaat of geheel van de sturingsapparaten moet controlesignalen sturen naar de accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp waarbij het opgenomen elektrisch vermogen van de accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp wijzigt. Dit controlesignaal kan, mits het in acht nemen van mogelijke veiligheidsbeperkingen van het te besturen toestel, minstens elk van de volgende wijzigingen van het opgenomen elektrisch vermogen van de accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp bewerkstelligen:
  • gedwongen het afgenomen elektrisch vermogen verlagen of gedwongen uitschakelen

  • gedwongen het afgenomen elektrisch vermogen verhogen of gedwongen in werking treden.

 • Het sturingsapparaat of geheel van apparaten meet het energieverbruik van de accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp op regelmatige tijdsintervallen die korter dan of gelijk zijn aan 5 minuten.
 • Het sturingsapparaat of geheel van apparaten bevat minstens een van de volgende functionaliteiten en gebruikt de daaruit voortkomende informatie actief bij de sturing:
  • communicatie met PV-omvormer of een afzonderlijke meting van de decentrale elektriciteitsproductie-installatie op regelmatige tijdsintervallen die korter dan of gelijk zijn aan 5 minuten
  • communicatie met een gebruikerspoort van digitale meter
  • meting van het totaalverbruik op regelmatige tijdsintervallen die korter dan of gelijk zijn aan 5 minuten
  • internetconnectiviteit
  • draadloze langeafstandcommunicatie.
 • Het sturingsapparaat of geheel van apparaten wordt geplaatst door een aannemer.
 • Als accumulatieverwarming wordt beschouwd: een elektrisch verwarmingstoestel voor ruimteverwarming dat voorzien is van warmteopslag in keramisch materiaal.
 • De aankoop-, installatie-, of onderhoudskosten voor een accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp komen niet in aanmerking voor deze premie.

Procedure

Bedrag

Het premiebedrag is 50% van het factuurbedrag voor het sturingsapparaat, met een maximum van 400 euro.

Deze premie maakt deel uit van het Nationale Plan voor Herstel en Veerkracht en wordt (deels) gefinancierd door de Europese Unie (NextGenerationEU).

Wetgeving

Energiebesluit van 19 november 2010

Veelgestelde vragen