Gedaan met laden. U bevindt zich op: Premie voor sturingsapparaat voor elektrische warmte in gebouwen

Premie voor sturingsapparaat voor elektrische warmte in gebouwen

Dankzij de komst van de digitale meter, kan men zowel in woongebouwen als niet-woongebouwen op een efficiënte manier het warmte- en elektriciteitsverbruik regelen. Via een automatische slimme sturing van uw elektrische accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepomp of warmtepompboiler, kunt u aanzienlijk besparen op uw elektriciteitskosten. Wie investeert in een zo’n sturingsapparaat, kan hiervoor een premie krijgen via netbeheerder Fluvius. 

Voorwaarden

 • Deze premie is bedoeld voor bestaande of nieuwe

  • woningen, appartementen, en appartementsgebouwen

  • niet-woongebouwen.

 • De investeerder in het sturingsapparaat of geheel van sturingsapparaten kan de premie aanvragen.

 • De datum van de eindfactuur ligt tussen 1-1-2022 en 31-12-2024. Het jaartal van de eindfactuur bepaalt de premievoorwaarden die van toepassing zijn.

 • Enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking.
 • De premie kan per EAN-code slechts 1 keer worden aangevraagd.
 • Bekijk alle voorwaarden en technische eisen op het informatieblad Fluvius sturingspremie(opent in nieuw venster).

Hieronder worden enkel de belangrijkste voorwaarden en technische eisen opgesomd.

 • Het sturingsapparaat of geheel van de sturingsapparaten moet controlesignalen sturen naar de accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp waarbij het opgenomen elektrisch vermogen van de accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp wijzigt. Dit controlesignaal kan, mits het in acht nemen van mogelijke veiligheidsbeperkingen van het te besturen toestel, minstens elk van de volgende wijzigingen van het opgenomen elektrisch vermogen van de accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp bewerkstelligen:
  • gedwongen het afgenomen elektrisch vermogen verlagen of gedwongen uitschakelen

  • gedwongen het afgenomen elektrisch vermogen verhogen of gedwongen in werking treden.

 • Het sturingsapparaat of geheel van apparaten meet het energieverbruik van de accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp op regelmatige tijdsintervallen die korter dan of gelijk zijn aan 5 minuten.
 • Het sturingsapparaat of geheel van apparaten bevat minstens een van de volgende functionaliteiten en gebruikt de daaruit voortkomende informatie actief bij de sturing:
  • communicatie met PV-omvormer of een afzonderlijke meting van de decentrale elektriciteitsproductie-installatie op regelmatige tijdsintervallen die korter dan of gelijk zijn aan 5 minuten
  • communicatie met een gebruikerspoort van digitale meter
  • meting van het totaalverbruik op regelmatige tijdsintervallen die korter dan of gelijk zijn aan 5 minuten
  • internetconnectiviteit
  • draadloze langeafstandcommunicatie.
 • Het sturingsapparaat of geheel van apparaten wordt geplaatst door een aannemer.
 • Als accumulatieverwarming wordt beschouwd: een elektrisch verwarmingstoestel voor ruimteverwarming dat voorzien is van warmteopslag in keramisch materiaal.
 • De aankoop-, installatie-, of onderhoudskosten voor een accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp komen niet in aanmerking voor deze premie.

Procedure

Financieel voordeel

Het premiebedrag is 50% van het factuurbedrag voor het sturingsapparaat, met een maximum van 400 euro.

Deze premie maakt deel uit van het Nationale Plan voor Herstel en Veerkracht en wordt (deels) gefinancierd door de Europese Unie (NextGenerationEU).

Regelgeving

Energiebesluit van 19 november 2010

Veelgestelde vragen