Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nettarieven (onder meer capaciteitstarief) voor gezinnen en kleine bedrijven sinds 1 januari 2023

Nettarieven (onder meer capaciteitstarief) voor gezinnen en kleine bedrijven sinds 1 januari 2023

Opbouw energiefactuur

De energiefactuur bestaat uit 3 delen: de energiekost, de nettarieven en een aantal heffingen.

De nettarieven dekken de kosten voor onder meer de aanleg en het onderhoud van het elektriciteitsnet. U betaalt ze via uw elektriciteitsfactuur aan uw leverancier. Die maakt de nettarieven over aan uw distributienetbeheerder.
Sinds 1 juli 2014 is de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) bevoegd voor het bepalen van de nettarieven voor aardgas en elektriciteit(opent in nieuw venster).

Capaciteitstarief

Tot eind 2022 werden de nettarieven aangerekend op basis van uw verbruik (kWh). Sinds januari 2023 is dat anders. Een deel van de nettarieven wordt aangerekend op basis van hoeveel elektriciteit u tegelijk gebruikt (kW) (=het capaciteitstarief). Voor een doorsnee gezin gaat het over een klein stukje van de elektriciteitsfactuur. Het capaciteitstarief is dus geen bijkomend tarief, maar enkel een andere manier van aanrekenen.

Sinds begin 2023 is er wat nettarieven betreft geen onderscheid meer tussen het dag- en nachttarief. De nettarieven die u betaalt, hangen niet langer af van het moment waarop u verbruikt.

Het onderscheid tussen de duurdere dag- en goedkopere nachturen verdwijnt enkel voor het deel nettarieven op uw elektriciteitsfactuur, niet voor het deel energiekost. Uw leverancier bepaalt die energiekost. Leveranciers kunnen dus contracten blijven aanbieden met andere energieprijzen voor uw dag- en nachtverbruik.

Waarom?

De energietransitie: dat betekent meer en meer rijden, verwarmen en leven op elektriciteit. Door bewuster om te gaan met energie en ons verbruik te spreiden, zorgen we ervoor dat het elektriciteitsnet niet overbelast raakt. Zo zijn er minder grote investeringen nodig om het net aan te passen en houden we de nettarieven voor iedereen onder controle. Dat is in het voordeel van ons allemaal.

Het capaciteitstarief moedigt iedereen aan om het net efficiënt te gebruiken: wie hoge pieken veroorzaakt betaalt meer dan wie zijn verbruik spreidt. Vooral voor wie grote stroomverbruikers heeft, zoals een elektrische wagen of warmtepomp, wordt het belangrijk om het gebruik ervan te spreiden en de installatie eventueel slim aan te sturen. Zo kunt u merkbaar besparen op uw factuur.

Impact op uw portemonnee?

Als u gebruik maakt van de V-test®(opent in nieuw venster) dan vindt u in de geschatte jaarkost de berekening van uw nettarieven terug.