Energieleverancier factureert

Facturen met overschrijving
© Joost De Bock
  • Uw factuur wordt verstuurd door uw energieleverancier, niet door de netbeheerder.
  • Wilt u meer uitleg over uw elektriciteits- en/of aardgasfactuur en de (net-)tarieven en heffingen? Contacteer dan de klantendienst van uw energieleverancier. U vindt de contactgegevens op de factuur. Bij klachten neemt u het best schriftelijk contact op.

Meterstand elektriciteit- of gasmeter

De aanrekening van uw energieverbruik gebeurt op basis van meterstanden. Die meterstanden leest u af op uw elektriciteits- en gasmeter. Het is de netbeheerder die de meterstanden verzamelt. Hij bezorgt de meterstanden aan uw energieleverancier, die ze gebruikt om uw jaarlijkse verbruiksfactuur of slotfactuur op te maken.

Voorschotfacturen

Een voorschotfactuur (ook tussentijdse factuur of aanbetalingsfactuur genoemd) is een schatting die meestal gebaseerd is op de meterstanden van het voorgaande jaar of op uw verbruikshistoriek van de afgelopen 3 jaar. U betaalt uw voorschot maandelijks, 2-maandelijks of 3-maandelijks. U kunt met uw leverancier afspreken om de hoeveel tijd u een voorschotfactuur wilt ontvangen.

U kunt het voorschotbedrag laten aanpassen door uw leverancier als daar goede redenen voor zijn, bijvoorbeeld:

  • u bewoont uw woning tijdelijk niet
  • u hebt extra toestellen gekocht waardoor u meer verbruikt
  • u hebt zonnepanelen geplaatst
  • er wonen meer of minder personen in huis
  • ...

Jaarafrekening

Eén keer per jaar krijgt u de afrekening van uw jaarverbruik. Is uw verbruik hoger dan wat u tussentijds al betaalde? Dan moet u bijbetalen. Is het minder? Dan krijgt u teruggestort wat u te veel betaalde.

Slotfactuur

Een slotfactuur is gebaseerd op een meteropname die u zelf doet en wordt opgemaakt door uw leverancier naar aanleiding van een verhuis of bij het veranderen van leverancier.

Deze factuur is gebaseerd op een meteropname en regelt de betaling van het energieverbruik voor uw vorige woning of het verbruik bij uw vorige energieleverancier.

Sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas

Sommige personen en gezinnen hebben recht op een sterk verlaagde elektriciteits- en aardgasprijs. Die wordt de 'sociale maximumprijs' of het 'sociaal tarief' genoemd.

Vraag, klacht of probleem met de energiefactuur

Hebt u een vraag of klacht over uw energiefactuur, neem dan eerst contact op met uw leverancier.