Maatregelen van de regeringen naar aanleiding van de hoge energiefactuur

Procedure bij wanbetaling

Man wijst naar gasmeter.
© Joris Casaer

Onderstaande procedure geldt voor elektriciteits- en aardgascontracten op privénaam, die betrekking hebben op de woning waar u gedomicilieerd bent. Ze zorgt ervoor dat:

 • uw elektriciteit en gas voor huishoudelijk gebruik niet onmiddellijk worden afgesloten
 • u nog verschillende kansen krijgt om uw betalingsproblemen op te lossen, bijvoorbeeld met een afbetalingsplan of via Prepaid (budgetmeter).

Naast contracten op privé-naam bestaan er nog andere soorten energiecontracten.

1. Schulden bij uw energieleverancier

Voor elektriciteit en aardgas ontvangt u maandelijks een factuur. U hebt 15 dagen om die te betalen. Na deze betalingstermijn stuurt uw leverancier u een betalingsherinnering. De kosten voor deze betalingsherinnering worden aangerekend, tenzij u beschermd afnemer(opent in nieuw venster) bent.

Na het ontvangen van een betalingsherinnering moet u zo snel mogelijk:

 • uw factuur betalen
 • of aan uw leverancier laten weten hoe u de schulden zult afbetalen. Dat kan door een afbetalingsplan af te spreken met de energieleverancier, het OCMW of een erkende schuldbemiddelaar.

Als u dit niet binnen de 15 dagen doet, stuurt uw energieleverancier u een ingebrekestelling. Ook die wordt aangerekend, tenzij voor beschermde afnemers.

U hebt opnieuw de optie om uw factuur te betalen of een afbetalingsplan af te spreken. Opgelet! U ontvangt op dat moment ook al een nieuwe factuur voor de voorbije maand.

Uw leverancier mag uw leveringscontract opzeggen wanneer u:

 • Niet binnen de 15 dagen reageert op de ingebrekestelling.
 • Een afbetalingsplan afsprak, maar dit niet nakwam.

Wanneer uw contract opgezegd wordt, ontvangt u een opzegbrief. Hierin staat de opzegtermijn. Deze bedraagt wettelijk 45 dagen. Wat u tijdens deze periode verbruikt, moet u ook betalen.

Aan het einde van uw contract stuurt uw oude leverancier u een eindafrekening. Die moet u samen met de openstaande schuld zo snel mogelijk betalen. Indien u dit niet doet, mag een leverancier de schuld doorsturen naar een incassobureau.

Tot een week voor het einde van de opzegtermijn kunt u een contract bij een nieuwe leverancier afsluiten. Via de V-test(opent in nieuw venster) kunt u op zoek gaan naar het voordeligste contract op de markt. Als u geen contract afsluit met een nieuwe leverancier, wordt de netbeheerder Fluvius automatisch uw leverancier.

2. Energielevering door de netbeheerder

De netbeheerder Fluvius levert elektriciteit en/of aardgas aan huishoudens die geen leverancier vinden op de commerciële energiemarkt. Opgelet! Het tarief voor beide soorten energie zal vaak duurder zijn dan uw huidige tarief.

Hieronder worden de verschillende procedures voor elektriciteit en aardgas uitgelegd:

3. Wat als u niet kunt opladen?

Bij Prepaid moet u op voorhand betalen voor uw verbruik. Als u lange tijd geen betalingen uitvoert, zakt uw krediet na verloop van tijd onder nul. Zowel voor aardgas als elektriciteit activeert op dat moment een noodkrediet van 75 euro. Opgelet: dit krediet is niet gratis. U betaalt dit terug met uw eerstvolgende opladingen.

Tussen 1 november 2022 en 30 juni 2023 gelden tijdelijk hogere bedragen: 115 euro voor elektriciteit en 155 euro voor aardgas.

Wanneer ook het noodkrediet op is, schakelt u over op een minimale levering voor energie. Er zijn verschillen tussen de procedure voor aardgas en die voor elektriciteit.

4. Afsluiten van elektriciteit en aardgas door uw netbeheerder

In volgende gevallen kan de netbeheerder u, met toestemming van de Lokale Adviescommissie (LAC), afsluiten van de energietoevoer:

 • als u het verbruik van de minimale levering elektriciteit aan 10 ampère niet betaalt.
 • als u geen budgetmeter hebt en uw rekeningen bij de netbeheerder niet betaalt.
 • als u geen afbetalingsplan met de netbeheerder wilt afsluiten of dit niet nakomt.
 • als u de normale toegang weigert tot de plaats waar de elektriciteits- of gasmeter staat opgesteld.
 • als u verhuist en geen contract met een nieuwe leverancier afsluit.

Tussen 1 december en 1 maart is er standaard een verbod op afsluiting.

Deze winter loopt dit verbod uitzonderlijk van 1 november 2022 tot en met 30 april 2023.

Opgelet: bij weigering van de plaatsing van een digitale meter of stroombegrenzer kunt u wel nog steeds afgesloten worden.

In uitzonderlijke gevallen kan de netbeheerder u afsluiten zonder toestemming van de LAC:

 • bij een onveilige situatie.
 • bij een leegstaande woning.
 • bij fraude door de klant.
Lees deze pagina in: