Gedaan met laden. U bevindt zich op: Opzegbrief van leverancier: contract zal worden stopgezet

Opzegbrief van leverancier: contract zal worden stopgezet

Kreeg u een brief waarin staat dat het contract met de leverancier wordt stopgezet omdat u uw facturen niet hebt betaald? Wat u dan kunt of moet doen, is afhankelijk van het soort contract.
Heeft u een contract als huishoudelijke verbruiker of als professionele verbruiker?

Contract als particulier (huishoudelijke verbruiker)

Hier gaat het over een dropprocedure. Dat wil zeggen dat de leverancier inderdaad op een bepaald moment stopt met uw leverancier te zijn. Maar u wordt niet afgesloten van elektriciteit en aardgas.
Dat uw leverancier u niet mag afsluiten staat los van de schulden die u nog heeft. Uw leverancier zal deze via de klassieke kanalen (deurwaarder, incassobureau,…) proberen innen. Hou er rekening mee dat de intresten op uw openstaande facturen hoog kunnen oplopen.

U neemt best zo snel mogelijk telefonisch contact op met een andere leverancier(opent in nieuw venster) met de vraag om zo snel mogelijk een nieuw energiecontract te ondertekenen. Wees eerlijk over de situatie want een leverancier heeft snel door dat het over een spoedprocedure gaat.

Energieleveranciers kunnen aan nieuwe klanten een waarborg vragen. De reden hiervoor is dat de leverancier het vermoeden heeft dat er schulden zijn of dat er eventueel andere redenen zijn waarom een klant niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Het bedrag van de waarborg wordt bepaald door de leverancier. Als u in de toekomst overstapt naar een andere leverancier en als alle openstaande energiefacturen betaald zijn dan wordt de waarborg aan u terugbetaald.

U kunt aan de hand van de V-test nagaan wie de voordeligste leverancier voor u is.

Vindt u niet tijdig een andere leverancier? Als u niet meer terecht kunt bij een commerciële leverancier dan zal netbeheerder Fluvius energie leveren. Fluvius treedt dan op als sociale leverancier. De prijzen die u bij Fluvius betaalt, zijn wel hoger dan die van de commerciële leverancier. Neem dus best contact op met zoveel mogelijk leveranciers totdat u een geïnteresseerde leverancier gevonden hebt.

Contract op naam van firma (professionele verbruikerà

Hier gaat het over een afsluiting. Als uw bedrijf openstaande energieschulden heeft, mag uw leverancier het contract onmiddellijk stopzetten. Hij hoeft u dus géén 60 dagen meer te beleveren.
Netbeheerder Fluvius doet de afsluiting van elektriciteit en aardgas als u niet tijdig een andere leverancier vindt. In de brief die u ontvangt van de netbeheerder staat de datum waarop de afsluiting ingepland staat.
U betaalt zelf de kosten van de afsluiting en de eventuele heraansluiting.

U neemt best zo snel mogelijk telefonisch contact op met een andere leverancier(opent in nieuw venster) met de vraag voor een nieuw contract. U kunt het best eerlijk zijn over de situatie want het gaat over een spoedprocedure.

De leverancier zal eerst de kredietwaardigheid van uw firma laten controleren.
De leverancier heeft het recht om een contract te weigeren of hij kan een waarborg vragen als u klant wilt worden.
Het bedrag van deze waarborg wordt bepaald door de leverancier. Als u in de toekomst overstapt naar een andere leverancier en als alle openstaande energiefacturen betaald zijn dan wordt de waarborg aan u terugbetaald.

U kunt aan de hand van de V-test zien wie voor u de meest interessante leverancier is.

Veelgestelde vragen