Voorwaarden

 • U heeft onvoldoende financiële middelen om op te laden.
 • Het OCMW in uw woonplaats geeft een minimale levering aardgas tijdens de winterperiode.

Het OCMW kan ook voorwaarden verbinden aan het geven van de financiële steun (de opladingen), bijvoorbeeld:

 • schuldbegeleiding en schuldafbouw
 • maatregelen om het gebruik te verminderen (bijvoorbeeld een energiescan laten uitvoeren)
 • een afspraak in verband met de oplading tijdens de niet-winterperiode met het doel vóór de volgende winterperiode een reserve te hebben
 • de terugbetaling van een gedeelte van het toegekende bedrag.

Procedure

Informeer bij het OCMW van uw gemeente of u in aanmerking komt. Het OCMW onderzoekt uw aanvraag en beslist dan of u in aanmerking komt voor de minimale levering aardgas. Als u in aanmerking komt, dan laadt het OCMW om de 14 dagen een minimale hoeveelheid aardgas op voor een bepaald bedrag.

Wat meenemen

 • uw identiteitskaart
 • uw gele budgetmeterkaart indien u nog een oude budgetmeter heeft.
 • een bewijs van inkomsten van alle gezinsleden (bijvoorbeeld loonfiches, attesten van uitkering, rekeninguittreksels...)
 • een bewijs van de vaste kosten (huur, water energie, internet, verzekeringen...)
 • de contactgegevens van uw schuldbemiddelaar, als u die heeft.

Bedrag

Het bedrag voor de minimale levering aardgas wordt jaarlijks in oktober vastgelegd door de minister van Energie. Het wordt berekend op basis van het sociaal tarief en het gemiddelde distributienettarief op dat moment. De hoogte van de tussenkomst is ook afhankelijk van het type woning en of iemand al dan niet het sociaal tarief krijgt..

Uitzondering: Omwille van de hoge energieprijzen werden de bedragen van de halfmaandelijkse tussenkomsten verhoogd op basis van de geldende tarieven vanaf 31 december. De verhoging komt er vanaf 1 februari en zal gelden tot en met 31 maart.

 • Voor gewone afnemers is het bedrag vanaf 1 februari 2022:
  • voor een appartement: 77,66 euro per halve maand
  • voor een rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels): 110,66 per halve maand
  • voor een vrijstaand huis of een huis met meer dan 2 open gevels: 132,66 euro per halve maand.
 • Voor beschermde afnemers is het bedrag vanaf 1 februari 2022:
  • voor een appartement: 20,66 euro per halve maand
  • voor een rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels): 29,66 euro per halve maand
  • voor een vrijstaand huis of een huis met meer dan 2 open gevels: 34, 66 euro per halve maand.