Gedaan met laden. U bevindt zich op: Retroactieve investeringspremie voor eigenaars van een microwarmte-krachtkoppeling of kleine windmolen na afschaffing van terugdraaiende teller

Retroactieve investeringspremie voor eigenaars van een microwarmte-krachtkoppeling of kleine windmolen na afschaffing van terugdraaiende teller

Wie aan de voorwaarden voldoet en al over een digitale meter beschikt, kan de retroactieve premie voor microwarmte-krachtkoppeling (micro-WKK) of een kleine windmolen aanvragen. U kunt uw premieaanvraag tot uiterlijk 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter indienen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze eenmalige retroactieve investeringspremie, moeten uw installatie en uw aanvraag aan álle onderstaande voorwaarden voldoen.

 • Uw installatie heeft een vermogen van maximaal 10 kVA en is in dienst genomen in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2020.
 • Uw installatie is aangesloten op het distributienet en de installatie is in staat elektriciteit te injecteren op het elektriciteitsdistributienet en heeft dat gedurende de laatste 12 maanden nog gedaan.
 • U had op 14 januari 2021 de voordelen van de terugdraaiende teller: de microwarmte-krachtkoppeling of kleine windmolen kon stroom op het net zetten en de meter kon terugdraaien. (14-1-2021 is het moment van de uitspraak van het arrest van het Grondwettelijk Hof).
 • Uw installatie is uiterlijk op 1 december 2021 aangemeld bij de netbeheerder (Fluvius).
 • Er is een digitale meter geplaatst of een andere meter die de injectie en afname afzonderlijk kan meten.
 • U moet uw premieaanvraag online indienen bij Fluvius uiterlijk 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter.
  Als uw digitale meter geplaatst werd vóór of op 1 oktober 2021, dan moest uw aanvraag uiterlijk op 31 maart 2022 ingediend zijn.
 • De eigenaar of gebruiker van de installatie heeft de netbeheerder (Fluvius) vanaf 1 januari 2025 voor de plaatsing van de digitale meter niet de toegang geweigerd tot de ruimte waar de elektriciteits- of aardgasmeter staat.
 • Wie een microwarmte-krachtkoppeling of kleine windmolen heeft geplaatst vóór 2021 en tussen 1 oktober 2021 en 31 december 2023 zelf een digitale meter aanvraagt, heeft recht op een bonus van 100 euro, bovenop de retroactieve investeringspremie voor microwarmte-krachtkoppeling of kleine windmolen (zie ook bij ‘Bedrag’ hieronder). U hoeft daarvoor niets extra te doen.
 • Er mag geen rechtsvordering ten aanzien van het Vlaamse Gewest tot vergoeding van enige schade zijn ingediend.
 • De micro-WKK of kleine windmolen blijft minstens 5 jaar in dienst na het verkrijgen van de premie.

Procedure

 • Eigenaars die aan de voorwaarden voldoen en al over een digitale meter beschikken, kunnen deze retroactieve investeringspremie online aanvragen bij Fluvius(opent in nieuw venster).
 • De aanvraag van deze bijkomende premie staat los van de aanvraag van de retroactieve investeringspremie voor de zonnepanelen en moet dus apart aangevraagd worden. Let hierbij goed op de aanvraagtermijnen.
 • Uiterlijke aanvraagdatum
  • Als uw digitale meter geplaatst werd vóór of op 1 oktober 2021, dan moest uw aanvraag uiterlijk op 31 maart 2022 ingediend zijn.
  • Eigenaars van een micro-WKK of kleine windmolen die op dat ogenblik nog over een klassieke Ferrarismeter beschikten, kunnen tot 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter een aanvraag indienen en dat uiterlijk op 31 december 2025.
  • Uw aanvraag moet volgende informatie bevatten:
   • de unieke identificatie, het rijksregisternummer, BIS-nummer of ondernemingsnummer en de contactgegevens van de aanvrager van de retroactieve investeringspremie
   • het rekeningnummer waarop de retroactieve investeringspremie wordt uitbetaald
   • de identificatie van de decentrale productie-installatie aan de hand van het EAN-nummer van het toegangspunt (gekend bij Fluvius)
   • de datum van indienstneming van de decentrale productie-installatie
   • het geïnstalleerd vermogen van de decentrale productie-installatie uitgedrukt in kWe
   • de datum van de plaatsing van de digitale meter (gekend bij Fluvius)
   • de technologie van de decentrale productie-installatie.
  • Aanvraag ingediend?
   • Fluvius bekijkt of uw dossier voldoet aan de voorwaarden.
   • Fluvius behandelt uw dossier binnen de 15 weken. Fluvius laat u per e-mail weten of uw dossier wordt goedgekeurd of afgekeurd (met vermelding van reden).

  Financieel voordeel

  Het bedrag van deze eenmalige premie voor uw individuele installatie hangt af van

  • het jaar van indienstname van de installatie (periode 2006-2020)
  • het jaar van de plaatsing van de digitale meter
  • en het nominaal elektrisch vermogen.

  De premie kan oplopen

  • tot 2.015 euro per kilowatt (kW) voor microwarmte-krachtinstallaties op basis van biogas
  • tot 2.400 euro per kilowatt (kW) voor microwarmte-krachtinstallaties op basis van andere brandstoffen
  • tot 5.982 euro per kW voor brandstofcellen of stirlingmotoren
  • en tot 7.175 euro per kW voor kleine windturbines.

  Bonus voor wie zelf digitale meter aanvraagt

  Wie een microwarmte-krachtkoppeling of kleine windmolen heeft geplaatst vóór 2021 en tussen 1 oktober 2021 en 31 december 2023 zelf een digitale meter aanvraagt, heeft recht op een bonus van 100 euro, bovenop de retroactieve investeringspremie voor microwarmte-krachtkoppeling of kleine windmolen. Deze bonus dekt de kostprijs van 88 euro die u aan de netbeheerder moet betalen als u vervroegd een digitale meter wenst. Er wordt maximaal een bonus van 100 euro per EAN-aansluiting toegekend. U hoeft daarvoor niets te doen. In de aanvraagmodule van Fluvius voor de retroactieve investeringspremie voor een microwarmte-krachtkoppeling of kleine windmolen, houdt Fluvius rekening met uw aanvraag van de digitale meter. In de e-mail waarin Fluvius aangeeft dat ze uw dossier goedkeuren, zal u het bedrag voor de bonus apart zien staan.

  Regelgeving

  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor andere decentrale productie-installaties dan fotovoltaïsche zonnepanelen waarvoor de virtuele terugdraaiende teller wegvalt en wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor de plaatsing van een warmtepomp in dienst genomen voor 1 januari 2021 in combinatie met fotovoltaïsche zonnepanelen

  Veelgestelde vragen