Gedaan met laden. U bevindt zich op: Terugleveringscontract voor elektriciteit die u zelf produceert en op het distributienet injecteert

Terugleveringscontract voor elektriciteit die u zelf produceert en op het distributienet injecteert

Als prosument (eigenaar van een installatie die zelf energie opwekt) met een digitale meter kunt u met uw energieleverancier een terugleveringscontract afsluiten. U ontvangt dan een terugleveringsvergoeding voor de elektriciteit die u produceert maar niet onmiddellijk zelf verbruikt (en dus in het net injecteert).

Bij de keuze van een terugleveringscontract is het belangrijk om allereerst in te blijven zetten op zelfverbruik (elektriciteit verbruiken op het moment dat de panelen elektriciteit aan het opwekken zijn), om vervolgens een interessant afnamecontract te kiezen en om uiteindelijk een terugleveringscontract af te sluiten.

U kunt een terugleveringscontract afsluiten door contact op te nemen met uw energieleverancier. Elke elektriciteitsleverancier kan een aanbod doen om de geïnjecteerde stroom op te kopen. De energieleverancier kan vrij bepalen tegen welke waarde hij die stroom opkoopt. Aan de leverancier is niets opgelegd op vlak van hoogte of vorm van de vergoeding (vast, dynamisch, forfaitair, op basis van omvormervermogen, … ). De vergoeding zal bepaald worden door de werking van de vrije markt. Uw terugleveringsvergoeding is dus afhankelijk van uw energieleverancier.

De V-test van de VREG(opent in nieuw venster) vergelijkt niet alleen de afnamecontracten van de verschillende energieleveranciers, maar ook de terugleveringscontracten. Er zijn terugleveringscontracten met vaste en variabele prijs. Een terugleveringscontract afsluiten kan met de leverancier waarbij u elektriciteit afneemt of met een andere leverancier. De prijs van een terugleveringsvergoeding kan een reden zijn om van leverancier te veranderen.

U kunt ook zelf een berekening maken van de totale geschatte jaarfactuur voor de combinatie van een afnamecontract en terugleveringscontract. Deze berekeningsmodule is terug te vinden op de resultatenpagina van de V-test.