Gedaan met laden. U bevindt zich op: Energieleveranciers en energiecontracten

Energieleveranciers en energiecontracten

Energieleveranciers hebben een vergunning nodig om actief te kunnen zijn op de Vlaamse energiemarkt. Ze mogen aardgas en/of elektriciteit aan de eindgebruiker verkopen als ze een leveringsvergunning van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteit- en Gasmarkt (VREG) kunnen voorleggen. Sommige leveranciers staan in voor hun eigen elektriciteitsproductie en anderen kopen zelf elektriciteit aan.
Op de website van de VREG staat een overzicht van alle leveranciers(opent in nieuw venster) en vindt u cijfers en statistieken over de energiemarkt(opent in nieuw venster).

Energiecontract of leveringscontract

Nadat u een keuze hebt gemaakt, sluit u met deze leverancier een energiecontract af. Elke verbruiker in Vlaanderen (alleenstaande, gezin, zelfstandige, bedrijf, overheidsinstelling, …) moet een contract afsluiten met een energieleverancier. Energie afnemen zonder contract is verboden. U moet een contract afsluiten als u verhuist naar een woning die aangesloten is op het net en u nog geen contract hebt. Ook bijvoorbeeld als uw huisgenoot vertrekt en het contract meeneemt of als de eigenaar van uw studentenkamer geen contract heeft.

Breng uw energielevancier op de hoogte bij verhuis

Bij een verhuis moet u uw lopende energiecontract niet stopzetten. Uw contract wordt verdergezet op uw nieuwe adres. U moet uw leverancier wel tijdig inlichten over de verhuis. Daarvoor maakt u gebruik van het energieovernamedocument. Vul 1 energieovernamedocument in voor het oude adres en ook 1 voor het nieuwe adres. Het energieovernamedocument moet ondertekend worden door de vorige en door de nieuwe bewoner. Een kopie van het ingevuld document verstuurt u naar de leverancier. De leverancier verwerkt geen energieovernamedocument als er één van de twee handtekeningen ontbreekt. Als er later discussie over de meterstanden ontstaat, kan de leverancier dat document opvragen als bewijs van de overeengekomen meterstanden.

Veranderen van energieleverancier

Als u van leverancier wilt veranderen, dan moet u enkel een contract met een andere leverancier tekenen. U moet uw huidige contract dus niet opzeggen. Uw nieuwe leverancier regelt alles. Hou wel rekening met een opzegtermijn van minstens 3 weken.

Klacht over uw energieleverancier

Hebt u een klacht over een energieleverancier omdat uw factuur niet klopt, uw verbruik verkeerd werd ingeschat, …? Dien altijd eerst schriftelijk klacht in bij de leverancier zelf.

Veelgestelde vragen