Gedaan met laden. U bevindt zich op: Uitspraak (arrest) Grondwettelijk Hof over het vernietigingsberoep tegen het decreet digitale meters

Uitspraak (arrest) Grondwettelijk Hof over het vernietigingsberoep tegen het decreet digitale meters

De uitspraak van het Grondwettelijk Hof dateert van 14 januari 2021. Het arrest is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 1 maart 2021.
Voor de eigenaars van zonnepanelen die voor 2021 in dienst zijn genomen (al dan niet in combinatie met warmtepomp) en eigenaars van een micro-wkk of kleine windmolen, zijn er ‘retroactieve invefsteringspremies’ (zie ‘Concreet’ hieronder).

De VREG had een vernietigingsberoep ingediend bij het Grondwettelijk Hof tegen de compensatieregeling van 15 jaar voor het luik distributienettarieven (artikel 31). Dit werd ingediend in september 2019. Omwille van de schending van de federale bevoegdheden inzake transmissienettarieven en federale belastingen stapten ook de CREG en de Belgische Staat naar het Grondwettelijk Hof. Andere instanties die naar het Grondwettelijk Hof stapten om andere redenen waren FEBEG (Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Aardgasbedrijven), Liga voor Mensenrechten en een aantal privépersonen.

Uitspraak

Het Grondwettelijk Hof heeft de verderzetting van de voorgestelde overgangsregeling die de Vlaamse Regering voorzag voor prosumenten met een digitale meter volledig vernietigd.

Volgens deze regeling hadden gezinnen en kleine bedrijven met zonnepanelen gekeurd vóór einde 2020, gedurende 15 jaar recht op de toepassing van de (virtueel) terugdraaiende teller, ook na de plaatsing van een digitale meter. Dit betekent dat de verschillende componenten van de elektriciteitsfactuur (energiekost, nettarieven, kWh-gebaseerde heffingen en btw) werden aangerekend op basis van de jaarlijks gecompenseerde afname (verbruik min injectie), onafhankelijk van de meter (analoog of digitaal) die zij hebben. Daarnaast betaalden zij het prosumententarief. Voor de component distributienettarieven konden deze prosumenten met digitale meter ook de keuze maken voor een tarief op basis van hun werkelijke afname van het net. In dat geval betaalden zij geen prosumententarief. De energiekost en heffingen werden dan wél nog aangerekend op basis van hun gecompenseerde afname.

De uitspraak van het Grondwettelijk hof(PDF bestand opent in nieuw venster) schaft gans het principe van de digitale meter als terugdraaiende teller voor zonnepaneleneigenaars af. Het arrest van het Grondwettelijk Hof treedt in werking vanaf de dag van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad: het arrest werd op 1 maart 2021 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Concreet

Veelgestelde vragen